DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2021

11. 1. 2021

V Praze dne 7. ledna 2021

Podle § 13 nařízení vlády č. 148/2019 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2021 na dotace na včelařská opatření.

Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/974 ze dne 12. června 2019 a v souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 činí v roce 2021 příspěvek Unie na provádění opatření na podporu včelařství v rámci Českého včelařského programu 1 266 168 EUR.

Pro stanovení celkové finanční částky v Kč, byl v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 užit směnný kurz ECB ze dne 31. 12. 2020 ve výši 26,242 CZK/EUR.

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít, tak činí 66 453 561 Kč.

 

Ing. Michal Barbuš, v.r.

vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace