Dotace na včelařská opatření v roce 2020

21. 1. 2020

Podle § 13 nařízení vlády č. 148/2019 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2020 na dotace na včelařská opatření.

Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/974 ze dne 12. června 2019 a v souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 činí v roce 2020 příspěvek Unie na provádění opatření na podporu včelařství v rámci Českého včelařského programu 1 266 168 EUR.

Pro stanovení celkové finanční částky v Kč, byl v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 užit směnný kurz ECB ze dne 31. 12. 2019 ve výši 25,408 CZK/EUR.

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít, tak činí 64 341 593 Kč.

Ing. Michal Barbuš, v.r. vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace