Dohoda o spolupráci mezi ČSV a SZV podepsána. Koordinační výbor zástupců ČSV a SZV proběhl 26. 2. 2018 v Banské Bystrici

1. 3. 2018

Tak jako každý rok (tentokrát trochu opožděně) proběhlo jednání koordinačního výboru našeho a slovenského svazu včelařů. Na programu kromě informací o stavu včelařství v obou zemích, o stavu příprav XXI. Mezinárodní konference zlepšovatelů a vynálezců v Olomouci bylo podepsání Dohody o spolupráci mezi ČSV a SZV, jejíž obsah předtím schválily příslušné svazové orgány. Dlouho se též diskutovalo o právě přijatém Memorandu europarlamentu o včelařství. Toto memorandum příznivě reagovalo na požadavky, které vzešly z jednání Vyšegrádské 4 konané 19. – 20.1 2018 v Budapešti. O průběhu tohoto jednání a jeho výsledcích jsme informovali nedávno na našem webu a také ve Včelařství č. 3/2018. Připomínám, že šlo o tři požadavky – navýšit paušální částky dotace na včelstvo o 48%, prosadit při označování původu medu uvedení konkrétní země a přijmout účinná opatření proti falšování medu cestou nalezení metody, která by umožnila jednoduše určit, zda jde o med. Nyní, kdy europarlament tyto požadavky přijal, je třeba nalézt cestu, jak je realizovat.

Projednali jsme i přípravu nové soutěže mládeže reprezentující země V4. První setkání dětí a mládeže Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se bude konat v Nasavrkách již letos v červenci. Samozřejmě probíhala i výměna informací kolem unijní dotace, která funguje v obou zemích s některými odlišnostmi. Důležitým bodem jednání o dotačních systémech zemí bylo i vzdělávání a možná přeshraniční spolupráce v této oblasti.

Schůzka koordinačního výboru se konala v prostorách Střední odborné školy Pod Bánošom, která vychovává odborníky pro rozvoj venkova a potravinářskou výrobu. Proto nemohla chybět exkurze provozů, kde se studenti učí nejen včelařskému řemeslu, ale také, jak péct poctivý chléb a vyrobit poctivou klobásku. Samozřejmě nás provedl Ing. Pavel Fiľo, ředitel školy, současně funkcionář SZV a chovatel 100 včelstev. Všechno stihne.

Závěrem je třeba konstatovat, že tato setkání jsou pro obě strany přínosná. Společnou diskuzí docházíme když ne k vyřešení problému, alespoň k určitému nasměrování, jakou cestou jít. Příští koordinační výbor proběhne na české půdě, v Olomouci v rámci Mezinárodní konference zlepšovatelů a vynálezců, kterou s námi SZV spoluorganizuje.

Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně ČSV, z.s.


Dohoda o spolupráci mezi ČSV a SZV podepsána. Koordinační výbor zástupců ČSV a SZV proběhl 26. 2. 2018 v Banské Bystrici.