Článek o změnách LPIS pro Včelařství

16. 3. 2018

Vážení včelaři,

změna v evidenci včelstev v registru zemědělské půdy LPIS u některých z vás vyvolala obavy, dovolte, abychom situaci znovu vysvětlili. Změna vznikla v reakci na požadavek zemědělců i včelařů, aby se systém evidence zmodernizoval a byla vyloučena respektive minimalizována rizika otrav včel.

Kontaktní údaje včelařů jsou nyní uveřejněny ve všech registrech zemědělské půdy LPIS (interní, veřejný a Portál farmáře). Informace slouží především k tomu, aby zemědělec včelaře upozornil, že chce chemicky ošetřit svá pole nebo obec svou veřejnou zeleň. V takovém případě musí nejpozději 48 hodin předem a v okolí 5 kilometrů od míst, kde chce aplikovat postřik, dát vědět včelařům, aby mohli zabezpečit a ochránit svá včelstva.

Před touto změnou museli chovatelé nahlásit počet a umístění včelstev na obecní úřad. Subjekty provádějící postřiky pak návštěvou na obecním úřadu musely zjistit umístění včelstev. Tento způsob byl nepružný a administrativně náročný. Nyní stačí, aby zemědělec upozornil včelaře například mailem nebo sms zprávou, informace o chystaném ošetření polí se bezprostředně dostane ke včelaři, a ten může na tuto situaci okamžitě reagovat.

Kontaktní údaje jsou uvedeny v LPIS podle novely zákona o zemědělství. Zákon výslovně jmenuje údaje, které musí být veřejné. Konkrétně to je: osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě telefonní číslo a elektronická adresa. Netýká se to pouze včelařů, zákon obecně ukládá v registru zveřejnit kontaktní údaje na všechny chovatele. Z nich čerpá informace například integrovaný záchranný systém, když potřebuje kontaktovat nebo varovat majitele zemědělského objektu před nebezpečím v podobě povodní, požáru atd. O porušení ochrany osobních údajů tedy nejde.

Někteří včelaři nesouhlasí s tím, že jejich kontaktní údaje jsou přístupné ve veřejné části databáze LPIS a nikoliv pouze v té, do které se dostanou jen zemědělci. Má to důvod. Chemické postřiky totiž používají nejenom zemědělci na svá pole, ale například i obce, České dráhy, správci sportovních areálů při údržbě zeleně a krajiny. Tyto subjekty ale do neveřejné části LPIS nemají přístup, takže by nemohly zjistit, že v blízkosti pozemků, které chtějí chemicky ošetřit, stojí úly a nemohly by upozornit jejich majitele. Vzhledem k počtu a různorodosti nezemědělských subjektů, které mohou nakládat s chemickými postřiky, není možné je všechny zaregistrovat do neveřejné části LPIS určené pro zemědělce.

Včelaři se obávají krádeží včelstev a vandalismu. K tomu bohužel vždy docházelo a patrně bude docházet i nadále. Nejsme ale přesvědčeni, že zveřejnění umístění včelstev v registru LPIS výrazně přispěje ke zhoršení situace. Pokud chce někdo vyhledat včelstva na konkrétním poli prostřednictvím databáze LPIS, musí znát registrační číslo včelstev, případně označení konkrétního půdního bloku. Jinak je vyhledávání obtížné.

Změny v registraci včelstev vyjednávalo Ministerstvo zemědělství se zástupci zemědělců a včelařů několik let. V tuto chvíli nám není známo lepší řešení, které by pomohlo ochránit včelstva při aplikaci postřiků v krajině. Pokud včelaři ve spolupráci se zemědělci přijdou na způsob, který by jim vyhovoval více, budeme rádi, když ho navrhnou. Jsme otevření podnětům, a nejenom dalšímu jednání, ale i změnám, které budou k prospěchu našeho

zemědělství i včelařství. Zatím bychom byli rádi, abyste nový systém vyzkoušeli a zhodnotili, jak bude skutečně fungovat v praxi.

 

Ministerstvo zemědělství

Sekce lesního hospodářství