Činnost V4 obnovena

22. 1. 2018

19. - 20. 1. 2018 se konalo jednání států Vyšegrádské 4 – Maďarska, Polska, Slovenska a Česka v Budapešti. Po letech, kdy se tato spolupráce vytratila, se z iniciativy Maďarska státy V4 opět sešly a oprášily myšlenku společného postupu a společných požadavků v zájmu řešení v podstatě stejných problémů ve včelařství vůči EU prostřednictvím svých ústředních státních orgánů.

Jednalo se 19. 1. celý den. Každý včelařský svaz účastnické země seznámil ostatní se svou činností, s problémy včelařství, s dotacemi, které čerpají chovatelé, jaký je zdravotní stav včel, daňové podmínky pro včelaře a také důležitá čísla – počty chovatelů včel, včelstev, průměrný počet včelstev na km2, výnosy medu, dovoz a vývoz atd. Bylo zajímavým zjištěním, že 25% včelařů, 25% produkce medu a 22% včelstev EU pochází z V4. Nejsme zanedbatelná síla.

Z tohoto jednání vzešly závěrečné požadavky:

  1. Prosadit u EU zvýšení paušální částky dotace na včelstvo o 48% (od r. 2004 je stejná).

  2. Prosadit ve značení původu medu konkrétní zemi (tj. nikoli „med ze zemí EU, ze zemí EU a mimo EU..“).

  3. Přijmout na úrovni EU normu medu (jde o opatření proti falšování medu, v normě by měly být markery, které jsou charakteristické pro med).

Polští zástupci se zavázali připravit do příštího setkání Kodex včelařství.

Součástí dohod bylo i stanovení počtu setkání v roce - 1x vždy v lednu a pořadí místa konání. Příští rok V4 hostí Slovensko, pak Česko a Polsko.

Česká republika v rámci spolupráce V4 navrhla setkávání mládeže účastnických států. Bohužel Maďarský svaz včelařů s dětmi prakticky nepracuje a i v Polsku podle sdělení zástupců z polského svazu včelařské kroužky vedou jen školy. Přesto se s takovouto spoluprací do budoucna počítá. Maďarské funkcionáře jsme pozvali pro inspiraci na finále naší Zlaté včely.

Následující den, 20. 1. při příležitosti a v rámci Včelařské výstavy v Kaposvaru každý stát odprezentoval stav včelařství a svazu ve své zemi maďarským včelařům. Závěrem byla spolupráce států V4 slavnostně zpečetěna podpisy zástupců svazů.

Mám za to, že z pohledu všech účastníků bylo setkání velmi přínosné a inspirativní, a doufáme, že společně se nám podaří alespoň některé závěry v EU prosadit.

Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně

 


Činnost V4 obnovena