ČESMAD BOHEMIA

1. 3. 2024

ČESMAD BOHEMIA pomáhá proti šíření sršně asijské

V březnovém čísle Včelařství jsme uveřejnili článek o průběhu II. celostátní odborné konference s mezinárodní účastí na téma sršeň asijská, kde zazněly aktuální poznatky o šíření tohoto nebezpečného invazního druhu. Konference se konala prezenčně i online. Je potěšitelné, že se připojilo více než 600 účastníků. V rámci konference zazněla i poměrně čerstvá informace o dalším výskytu sršně asijské v Hrádku u Rokycan. Několik jedinců bylo nalezeno při vykládce kamionu z Francie. Tento nález nás vedl k oslovení Sdružení dopravců podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní dopravě v České republice ČESMAD BOHEMIA s prosbou o šíření informací o sršni asijské mezi řidiči kamionů tak, aby ji uměli poznat a věděli, kam výskyt nahlásit. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z. s. je největším Sdružením dopravců, podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní silniční dopravě a v současné době sdružuje téměř 2 200 podnikatelských subjektů s téměř 25 000 vozidly. 
Moc nás potěšila rychlá reakce vedení sdružení, když informace proběhla na jejím facebooku https://www.facebook.com/profile.php?id=100049784846093 a dále bude článek uveřejněn v podnikovém časopise Transport magazín a probíhat bude i prostřednictvím vnitřní komunikace.
Čím více všímavých očí, tím lépe pro naše včely a další opylovatele.
Děkujeme.


Mgr. Jarmila Machová