Březnové zasedání Republikového výboru ČSV se uskutečnilo v Nasavrkách

25. 3. 2019

V obvyklém březnovém termínu se sešli členové RV a ÚKK ČSV na svém jednání.

Již se stalo tradicí v úvodu popřát vše nejlepší našim kolegům jubilantům:

Leo Czabe a Marek Linger oslavili 50 let, Josef Včelák a Vladimír Doležal 55 let, Petr Stibor 70 let a Jan Šilhán 75 let.

RV udělil Čestný odznak s titulem „Za zásluhy o včelařství“ Ludovítu Gálovi, předsedovi Slovenského svazu včelařů. Stejné vyznamenání obdržel Karel Lupa ze Základní organizace Šenov.

Miroslava Štěpána jsme jmenovali předsedou Ekonomické komise ČSV. Byla ustavena komise pro stanovy. Už nám tak začínají přípravy na XI. sjezd ČSV.

Tak jako každý rok o tomto čase schválil RV zprávu o činnosti a hospodaření a auditovanou účetní závěrku za uplynulý rok.

Vzhledem k významnému krácení dotací MZe pro neziskový sektor, které se rok co rok snižují, bylo PRV pověřeno provedením úsporných opatření v oblasti plánu práce a činnosti svazu. V rámci hledání zdrojů pro zajištění činnosti svazu v tomto roce, RV schválil pro rok 2019 změnu přerozdělení členského příspěvku ze včelstva snížením přídělu do Svépomocného fondu a zvýšením přídělu do rozpočtu svazu.

V oblasti svazové legislativy RV schválil změnu Chovatelského řádu ČSV.

Byly předneseny zprávy o činnosti našich odborných komisí za r. 2018. I touto cestou je třeba poděkovat za jejich práci.

Kontroly, které probíhaly v minulém roce a probíhají i v současnosti, a to jak na úrovni státních orgánů tak našich vnitřních (NKÚ, MZe, FÚ, ÚKK), zaměstnávají sekretariát svazu čím dál více. O to méně času je pak na naši hlavní činnost. O tom a všem, co s tím souvisí, se dlouho diskutovalo.

Milým zpestřením zasedání byla prezentace pana ředitele Josefa Lojdy, prohlídka a slavnostní křest nově otevřené výcvikové haly pro získávání včelích produktů. Je to další zkvalitnění zázemí pro vzdělávací činnost učiliště a našeho vzdělávacího centra.

Kompletní usnesení březnového RV a ÚKK 2019 naleznete zde

Mgr. Jarmila Machová


Březnové zasedání Republikového výboru ČSV