Alej republiky vysázena v Jihlavě

23. 10. 2018

Výročí 100. jubilea vyvrcholení historických snah Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků o založení vlastního státu si připomenuli včelaři z Jihlavy.

Díky vyčleněným finančním prostředkům ZO Jihlava a pracovnímu úsilí osmi včelařů, byla vysazena nová Alej republiky. Šedesátka více než dvoumetrových lip nyní zdobí okolí městské komunikace vedoucí k Jihlavě z Rančířova.

Aby se dílo mohlo vydařit, bylo nutné v průběhu měsíce získat povolení 7 institucí. Pomyslné úřední razítko musel udělit příslušný Odbor dopravy, Úřad územního plánování, Odbor životního prostřední, Ředitelství silnic a dálnic, Služby města aj.. Výsadba probíhala dva dny. Pracovní skupiny včelařů všeho věku navrtali ohromným dvojmůžným zemním vrtákem, do předem vytýčených prostor, půlmetrové díry. Stromy předchozí večer přivezené z lesní školy z Brandýsa nad Labem pak už zbývalo jen vysázet. Spolek tak splnil, co si předsevzal ve svých stanovách, tedy příznivě ovlivňovat výsadbu medonosných stromů v území své působnosti. Zároveň vyjádřil zájem a schopnost aktivně ovlivňovat dění ve společnosti dotýkající se oboru včelařství.

Touto symbolickou akcí bylo poukázáno na to, že spolková činnost nemusí být založená především na schůzování, organizaci léčení či vyplácení dotace 1.D. Nýbrž na podobných druzích aktivit, pro které se vlastně naši předci sdružovali do Českého svazu včelařů. Chtěl bych touto cestou poděkovat za utužení našeho přátelství, a zejména pak účastníkům akce za pěkné dva dny práce, spojené s výsadbou stromů. Příteli Bajerovi, Kucharovičovi, Táborovi St. i Jr., Hadašovi, Šobáňovi a svojí ženě. Snad alej přežije příští léto a bude našim potomkům a budoucím kolegům v oboru sloužit jako zdroj včelí pastvy uprostřed nekončících ploch polních monokultur.

Ing. Tomáš Golský, ZO ČSV Jihlava