48. Kongres Apimondia v chilském Santiagu skončil

11. 9. 2023

'Udržitelné včelařství z jihu světa“, to bylo heslo 48. Kongresu Apimondie v Santiagu de Chile. Tak jako vždy kongres probíhal na třech úrovních. Zasedalo valné shromáždění, souběžně probíhala výstava ApiExpo, přednášky a prezentace z novinek včelařského světa. Také byly tradičně vystaveny poustry (celkem 430) a nechybělo ani hodnocení medu, medovin, publikací a dalších kategorií z oblasti včelařství.

Výstava ApiExpo se konala na výstavišti Espacio Riesco na ploše 2500 m2. Prezentovalo se zde 120 vystavovatelů. Od 4. do 8.9.2023 výstavu navštívilo 3800 včelařů, obchodníků nebo jen příznivců včelařství z 80 zemí světa. Je to vždy jediné místo na světě, kde se sejde na jednom místě nejvíce včelařů, a těch, pro které jsou včely součástí jejich životů.

Během čtyř dnů probíhaly ve čtyřech sálech paralelně přednášky a prezentace na téma nových poznatků z oblasti včelích produktů, včelí pastvy, nemocí včel, ekonomiky včelaření a apiterapie. Se svou prezentací vystoupilo 230 odborníků. Pro ty, kteří nestihli vše, co je zajímá, byla k dispozici abstrakta, krátké vyhodnocení daného tématu.

Valného shromáždění se zúčastnili rezprezentanti ze 45 zemí z celkových 62. Ze 119 členských asociací bylo přítomno 62. Mimo jiné Valné shromáždění tak jako vždy schválilo hospodaření za uplynulé období, rozpočet na příští dva roky, zvolilo třetinu nových funkcionářů, přijalo nové členy, a s některými členy se pro neplacení členských příspěvků rozloučilo. Minutou ticha se vzpomnělo na zemřelé funkcionáře Apimondie. Kongres končí vždy zvolením země, která bude dalším pořadatelem. Státy, které se ucházely o pořadatelství, po celé konání kongresu přesvědčovaly členy Apimondie, že právě jejich země je ta pravá a připravená k zajištění důstojného průběhu setkání, a má svou úrovní včelařství ostatním co nabídnout, a čím se pochlubit. Je na vynalézavosti daného státu, jak členy Apimondie zaujme. Pořadatelem kongresu pro rok 2025 byla již v roce 2022 v Istanbulu zvolena dánská Kodaň podporovaná Švédskem a Norskem. Letos se o pořadatelství kongresu v roce 2027 ucházely dvě země – Tanzanie a Spojené arabské emiráty. Nakonec zvítězila Tanzanie. Pravděpodobně i proto, že je třeba podpořit včelařství v Africe.

V pátek 8.9.2023 proběhlo slavnostní zakončení 48. Kongresu Apimondie. Příští 49. Kongres Apimondie bude v roce 2025 v Kodani. Zájem o pořádání 51. Kongresu Apimondie předběžně projevilo v průběhu kongresu Německo (Lipsko). Ale to je ještě daleko.

Podrobné informace budou k dispozici v časopisu Včelařství.

Mgr. Jarmila Machová


Apimondia 2023