Sedmá mezinárodní včelařská fotografická soutěž

12. 1. 2021

Zveme vás k účasti na sedmé mezinárodní fotografické soutěži
Letos jej Slovinské sdružení včelařů organizuje ve spolupráci s městem Ivančna Gorica, protože v roce 2021 ve Višnja Gora ve Slovinsku ožije Dům včely Kraňské, jehož součástí bude také muzeum se stálou výstavou o Kraňské včele. Fanoušci včelařské fotografie jsou zváni k účasti v soutěži a ke spoluvytváření muzejní výstavy. Nejlepší fotografie vybrané podle kritérií expresivity, originality, technické dokonalosti a estetiky budou vystaveny ve stálé expozici v Domě včely Kraňské nebo zahrnuty do fotografické sbírky muzea. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba jakékoli národnosti předložením vlastních fotografií.

Soutěž zahrnuje pět tematických sekcí a speciální šestou tematickou oblast:
1. Včela
medonosná a svět rostlin. Fotografie včel na květinách, rostlinách, před včelínem, v letu s pylem, včely sbírající nektar, fotografie medonosných rostlin - smrk, lípa, kaštan, vrba, divoká třešeň, sedmikráska, šalvěj luční, jetel bílý atd.
2. Život, biologie a zdraví včel
Fotografie z celého životního cyklu včel a kolonie včel, každého člena kolonie (královna, dělnice, trubci) a jejich chování a role, jako celé kolonie včel jako superorganismu, fotografie včel, které ukazují části těla, včely na plástech, včelí hnízda ve volné přírodě, včely v ročních obdobích: v zimním období, rojení, loupež, páření, výměna nektaru a chorobné stavy, příznaky atd.
3. Včelí produkty a práce včelaře
Fotografie všech včelích produktů v úlu nebo ve fázi produkce a ve fázi zpracování nebo v konečném balení nebo při podávání, konzumaci, apiterapii (med, propolis, mateří kašička, vosk, včelí jed), včelí produkty, medové nápoje, výrobky spojené s produkty včel jako perníky, výrobky z včelího vosku, fotografie včelaře při práci po celou včelařskou sezónu, s různými včelařskými nástroji a vybavením a v interakcích s včelami, fotografie včelařů s rojem včel na bradě nebo ruce, převoz včel na pastviny, městské včelařství.
4. Obydlí včel, tradiční nebo moderní včelí dům / včelí dvůr
Fotografie porostů nebo úlů a úlů zvenčí i zevnitř, v různých ročních obdobích nebo částech dne, včely před úlem a včelínem, různé druhy úlů, krajina s úlem, krásné, speciální a staré úly nebo zajímavé úly, úly malované, zajímavě vyřezávané, členěné, včelařství a včelí obydlími po celém světě.
5. Opylovači - Světový den včel
Fotografie různých opylovačů, čmeláků, samotářských včel a fotografie různých poddruhů včel: Kraňská včela, Italská včela, Makedonská včela, Sicilská včela, Řecká včela atd.
 
Letos máme kategorie zvláštních předmětů.
6. Historická včelařská fotografie
Kvalitní reprodukce (fotografie nebo skenování) historických fotografií, obrazů, obrázků s včelařským obsahem.
 
Autor se může účastnit jedné nebo několika kategorií. Pro každou kategorii témat může autor odeslat maximálně 3 fotografie, barevné nebo černobílé fotografie (300 dpi nebo více). Každá fotografie musí obsahovat identifikační číslo, název, název kategorie a rok, ve kterém byla pořízena. Fotografie předložené pro předmětovou kategorii Obydlí včel, Tradiční nebo moderní včelí dům / Bee Yard musí obsahovat informace o majiteli stanoviště nebo včelínu.
Fotografie je třeba zaslat e-mailem na adresu: „marko.borko@czs.si' nebo doporučeně na zařízeních pro ukládání dat na tuto adresu: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, Slovenija, s postskriptem„ Photography Competition 2021“. Přijatá zařízení pro ukládání dat nebudou vrácena odesílatelům. Všechny zaslané fotografie musí obsahovat informace o autorovi (jméno a příjmení, adresa, země, telefonní číslo, e-mailová adresa).
Fotografie hodnotí panel podle předem stanovených kritérií: Expresivita, Originalita, Technické řešení, Estetika. Další kritérium se vztahuje na předmětové kategorie Obydlí včel, Tradiční nebo moderní včelí dům / Včelí dvůr: Řádný vzhled včelího domu / včelích úlů a okolí. Autoři fotografií budou před hodnocením anonymizováni. Pro každou kategorii témat porota nominuje tři autory s nejlepšími fotografiemi. Autoři nejlepších fotografií budou oceněni zlatým, stříbrným a bronzovým certifikátem. Vítězové soutěže obdrží cenu a příslušné osvědčení. Každý kandidát obdrží osvědčení o nominaci. Každý účastník obdrží osvědčení o účasti.
Uzávěrka přihlášek fotografií je 1. února 2021. Slavnostní předání cen se očekává na veletrhu ApiSlovenia 2021 v neděli 11. dubna 2021 ve slovinském Celje. Všechny nominované fotografie budou pravděpodobně vystaveny na veletrhu ApiSlovenia 2021 ve slovinském Celje od 10. do 11. dubna 2021.
Podrobné informace získáte u pana Marka Borka na marko.borko@czs.si nebo na mobilní telefon: +386 51 637 204.

Slovinské sdružení včelařů a obec Ivančna Gorica - dům včely Kraňské

Více informací ZDE