„Morový“ ceník byl aktualizován

10. 12. 2022

V roce 1999 byl schválen nový veterinární zákon č. 166/1999 Sb., který poprvé upravil podmínky škod a náhrad, které vzniknou chovateli v případě nařízených mimořádných veterinárních opatření. V našem případě se to týká moru a hniloby včelího plodu. Do této doby náhrady ztrát platily okresní úřady, a to jen v případě, že jim to dovoloval jejich rozpočet. Protože v případě škod na včelařském majetku následkem MVO byl problém se stanovením cen jednotlivých pomůcek a zařízení, požádalo Ministerstvo zemědělství ČR, které náhrady poškozeným platilo, Český svaz včelařů o pomoc při určení těchto cen. Znalecké posudky samozřejmě připuštěny jsou, ale znamenají další náklady. Tehdy Český svaz včelařů vytvořil potřebný Ceník včelařských potřeb pro účely výpočtu náhrad vyplacených v souvislosti s likvidací ohnisek moru a hniloby včelího plodu za účelem sjednocení výpočtu a usnadnění ocenění včelařského majetku. Po určitém čase v závislosti na změnách cen a ekonomických podmínek v republice ceník upravoval. Tato situace nastala i letos. Po dohodě s příslušným odborem Ministerstva zemědělství naše Komise Svépomocného fondu ČSV aktualizovala ceník, Předsednictvo RV ČSV jej v říjnu 2022 schválilo a předalo k dispozici Ministerstvu zemědělství.

Ceník včelařských potřeb pro účely výpočtu náhrad vyplacených v souvislosti s likvidací ohnisek moru a hniloby včelího plodu najdete na našem webu www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/cenik-mvp-act.pdf.

Prosím nezaměňovat se Zásadami oceňování včelařského majetku pro účely Svépomocného fondu ČSV. V „Zásadách“ jsou uvedeny paušální částky příspěvku na utrpěnou škodu podle Statutu Svépomocného fondu, podle kterého se na škody přispívá, nehradí se škoda skutečná. Naproti tomu „morový“ ceník obsahuje tržní ceny včelařských zařízení.

Nikomu nepřejeme, aby se v jeho včelstvech našel původce moru nebo hniloby včelího plodu. Přesto když už se to stane, je dobře vědět, že stát poskytne chovateli po naplnění mimořádných veterinárních opatření tolik potřebnou odpovídající náhradu.

Mgr. Jarmila Machová