Mládež Po stopách včel

Po stopách včel

 

Český svaz včelařů, z. s.,

vyhlašuje 6. ročník soutěže

PO STOPÁCH VČEL


Při vašich cestách nejen v České republice můžete najít věci, které ukazují na včely a včelaření. Mohou to být sochy, modely, kresby, mozaiky, malby. Vaším úkolem je takové místo fotograficky zdokumentovat a přidat k fotce text, který popisuje podrobněji místo výskytu a zdůvodnění výběru. Jinými slovy bude v textu vysvětleno, jakým způsobem daná fotka souvisí se včelařením.

Za každé takové popsané místo dostáváte bod. Čím více bodů během celé doby soutěže získáte, tím větší šanci na výhru budete mít.

Vaše objevy zpracujete v textovém editoru a uložíte do formátu pdf. Na první stránce vašeho soutěžního dokumentu budou následující povinné údaje:

  • Příjmení a jméno (případně název kolektivu)

  • Kontaktní telefon:

  • Kontaktní email:

Všechny vaše pozorování budou v jednom dokumentu s tím, že každá věc bude začínat na nové stránce.

Soutěž je vyhlášena pro následující kategorie:

  • jednotlivci

  • kolektivy ZŠ, SŠ, různých klubů

  • kolektivy včelařských kroužků mládeže


Vaše soutěžní práce přijímáme do 30.9.2022 na email: podpera@vcelarstvi.cz, kde také odpovíme na vaše případné dotazy.