Jaderná elektrárna Temelín produkuje kromě bezemisní elektřiny také med. Už pět let

27. 9. 2023

Od jara roku 2018 neprodukuje Jaderná elektrárna Temelín pouze čistou bezemisní elektřinu, ale také med. Včely zde ročně vyprodukují 200kg medu, jen samotná elektrárna ho pro vlastní potřebu odebere na 150kg ročně. Jedná se o med z okolní čisté přírody, včely využívají například zdejší zámecký park, kde doplňují vzácné kapry, veverky, zajíce nebo hmyz. Entomologové zde už v minulých letech zmapovali výskyt řady motýlů, i proto zde funguje motýlí louka a také ptačí stezka, která přibližuje zájemcům některé ze čtyřiceti zde žijících druhů ptáků.

V současnosti je v Temelíně 17 včelích úlů, z toho dva jsou takzvané pozorovací. Návštěvníci temelínského infocentra mohou úly vidět v zadní části parku, který se rozprostírá kolem infocentra. Dva pozorovací úly stojí v první řadě, mají část plochy prosklenou a návštěvníci mohou nahlédnout přímo do útrob včelího úlu. Jen musí předtím odklopit dřevěné víko.

Umístění úlů v Jaderné elektrárně Temelín se volilo pečlivě, aby nemohli být v žádném případě ohrožení zaměstnanci, ale ani návštěvníci infocentra. O včely se zde stará temelínský zaměstnanec a včelař Sergej Vlačiha. „Díky rozkvetlému zámeckému parku na tom budou temelínské včely velmi dobře. Relativně snadno mohou přinést pyl a nektar. Z pylu si dělají jídlo pro sebe a z nektaru pak vyrobí temelínský med,“ řekl Vlačiha.

Med z jaderné elektrárny není možné běžně koupit, slouží jako originální dárek symbolizující směr, kterým se Skupina ČEZ ubírá. Tedy k produkci čisté energie přátelské vůči životnímu prostředí. Včelky jsou indikátorem stavu životního prostředí a u elektrárny se jim líbí. Pohybují se v prostředí bez postřiků a rušivých vlivů.

Kromě projektů zaměřených na lokální potraviny obě české jaderné elektrárny spolupracují na ochraně hnízdění dravých ptáků, nebo na zadržování vody v krajině a výsadbě zeleně. Jsou také největšími podporovateli kulturních, společenských a sportovních akcí v okolí.

Podobně chová včely rovněž Jaderná elektrárna Dukovany. Dukovany se ale navíc pyšní také nedalekým vinohradem. V obou jaderných elektrárnách roste i ovocný sad nebo bylinková zahrádka. ČEZ využívá volnou plochu uvnitř i vně elektrárny a vytěžuje tak i čistotu a zajímavost tohoto prostředí.

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. České jaderné elektrárny vyrobily v roce 2022 rekordní množství energie. Do přenosové sítě dodaly 31 TWh elektřiny, o 300 000 megawatthodin více než v předchozím roce. Ušetřily tak přibližně 22,5 milionů tun oxidu uhličitého. Rekordní výroba je výsledkem řady modernizací a vylepšení, které zvýšily spolehlivost a výkon obou klíčových českých zdrojů.

Jaroslav Beneš