Obsah zářijového čísla 2020

Celý časopis

 • Kalendárium – září
 • Anketa: Jaký byl uplynulý včelařský rok - Včelařská sezona napříč republikou
 • Soutěž: Medovina roku 2020 - Tradiční soutěž v netradičním termínu
 • Na návštěvě: Včely nás k ničemu nepotřebují - Josef Volejník desítky let včelaří podle Otakara Brennera
 • Pozvánka: Pozvánka na XXII. mezinárodní konferenci zlepšovatelů a vynálezců - Včelařští „koumáci“ se sejdou vTrenčíně
 • Zdraví včel: Nosemóza včel - Jak ji rozpoznat a jak s ní bojovat
 • Včelí produkty: Jak nejlépe skladovat med? Základní zásady připomíná Dalibor Titěra
 • Technologie: Pořizování fotografií a videí při mikroskopování - Závěrečná kapitola seriálu Mariana Solčanského
 • Zadáno pro předsedkyni: Na vaše dotazy odpovídá Mgr. Jarmila Machová
 • Objektivem Zdeňka Dukáta
 • Co říká věda: Glyfosát mění spánek včel - Včely vystavené účinkům známého herbicidu spí „tvrdším“ spánkem
 • Včelí pastva: Mají vaše včely v podletí dostatek pylu? Jak zajistit včelám dostatek pylu doporučuje Miroslava Novotná
 • Jak to dělám já: Pastva od jara do podzimu - Vysaďte včelám vhodné dřeviny - O letité zkušenosti se dělí přítel František Kytlica
 • Včelařská praxe: Podat dostatek zimních zásob je letos naprostou nutností - Nejčastěji používané způsoby krmení popisuje Jan Kaloč
 • Vzdělávání: Ohlédnutí za posledním vzdělávacím programem v Rosicích
 • Spolkový život: Tradiční akce v Zadní Třebani a v Litoměřicích v tradičním termínu
 • Zadáno nejen pro včelaříky: Zářijové hrátky
 • Napsali jste nám: Vybíráme z vašich dopisů
 • Jubilea
 • Blahopřejeme, vzpomínáme
 • 3. a 4. obálka: Obyvatelé včelařského arboreta se představují - Komonice

Příloha:

 • Potvrzení (pokud je včelstvo umístěno v obvodu jiné ZO)
 • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (pro chovatele včel s počtem včelstev více jak 150)
 • Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2020 (pro fyzickou nebo právnickou osobu)
 • Zápis o porovnání údajů v požadavku chovatele včel oproti skutečnosti
 • Inzerce