Obsah listopadového čísla 2018

Celý časopis

 • Kalendárium – listopad
 • Konference: Ohlédnutí za EurBee 2018 - V belgickém Gentu naslouchal MVDr. Martin Kamler
 • Kongres: Včelařská konference v Libanonu - V Libanonu mj. přednášel RNDr. Jiří Píza
 • Zadáno pro předsedkyni
 • Blahopřejeme: Naše spolupracovnice MUDr. Jana Halušková slaví kulatiny
 • Výročí: Skočice 105, Valašské Klobouky 120 a Jaroměř 150 let - Včelařské spolky patřící k těm nejstarším u nás
 • Šlechtění včel a chov matek – XI. Rozhovor Pavla Cimaly se šlechtitelem Jaroslavem Sedláčkem
 • Včelařská praxe: Moje poznatky z prohlídek včelstev - Listopad pohledem Martina Palečka
 • Pro začínající včelaře: Letem světem včelařským rokem Opakování je matka moudrosti, tvrdí Ing. Oldřich Veverka
 • Regionální potravina: Ministerstvo zemědělství oceňuje kvalitní místní potraviny - Prestižní ocenění dostaly i tři medy
 • Zdraví včel: Tlumíme varroázu a mor včelího plodu dostatečně? – II. Druhá část zamyšlení MVDr. Jana Krabce tentokrát zaměřené na MVP
 • Včelí produkty: Přírodní síla včelích produktů – II. Tentokrát se Mgr. Zuzana Samleková zaměřila na propolis
 • Co říká věda: Z Výzkumného ústavu včelařského Dol – XI. Proletová hala – její využití k výzkumu chování včelstev popisuje MVDr. Martin Kamler
 • Co říká věda: Včely a čmeláci si nechávají pyl na správných místech - Jak opylovatelé hospodaří s pylem?
 • Řádky pro včelařky: Od včel k výrobě mezistěn - Na své včelařské a výrobní začátky vzpomíná Andrea Novotná
 • Ze spolkového života: Den otevřených dveří ve Včelařském areálu Ořechov
 • Soutěž Český med 2018 zná své vítěze: Téměř tři stovky zlatých medailí za kvalitní med
 • Jak chutná na Zlínsku? Na Dnu Zlínského kraje dominoval med Jaroslava Studeníka
 • Historie: Vývoj právní úpravy včelařství na našem území – XI. Včely mezi světovými válkami a v období protektorátu
 • Zadáno nejen pro včelaříky: Listopadové hrátky
 • Napsali jste nám: Vybíráme z vašich dopisů
 • Jubilea/Odešli z našich řad
 • Napsali jste nám

Příloha:

 • Evidenční list včelařského kroužku mládeže ČSV, z.s.
 • Plná moc k výplatě finančních prostředků
 • Zásady pro zveřejnění řádkové a plošné inzerce ve Včelařských inzertních novinách
 • Nabídka na zapůjčení rollupů pro ZO a OO ČSV
 • Inzerce