Obsah lednového čísla 2022

 • Kalendárium – leden
 • Aktuálně: XI. sjezd Českého svazu včelařů - Druhé funkční období Jarmily Machové bude čtyřleté
 • Aktuálně: XI. sjezd ČSV obrazem - Fotoreportáž ze sjezdového dění
 • ČSV: Usnesení XI. sjezdu Českého svazu včelařů
 • ČSV: Hlavní směry činnosti po XI. sjezdu ČSV
 • Věda: Starým matkám insekticid neškodí, mladým dělnicím ano - Včelí matky – čím starší, tím odolnější vůči insekticidům
 • Věda: Když se řekne akreditovaná laboratoř... Není laboratoř jako laboratoř
 • Zdraví včel: Mor včelího plodu – pohroma a obnova - Hrr na mor 2022
 • Vzdělávání: Šestý ročník vzdělávání v Rosicích - Rozjedou se kurzy a přednášky opět naplno?
 • Vzdělávání: Kurzy a exkurze pořádané VÚVč Dol v roce 2022 - Vzdělávací program na letošní rok mají připravený i v Dole
 • Vzdělávání: Včely čtyřmi smysly - Včely jsou úžasné, i když je nevidíte
 • Literatura: Nové vydání knihy Včelařství - Včelařská „bible“ Vladimíra Veselého vyjde už počtvrté
 • Literatura: Včelařův rok - Recenze nové knihy Milana Plevy
 • Objektivem Josefa Permedly
 • Zdraví včel: Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022 - Na nejdůležitější změny v Metodice upozorňuje Jarmila Machová
 • Včelí pastva: Myslíme do budoucna - Co nasít na jaře, aby se včely radovaly již v létě
 • Včelařská praxe: František Vostoupal navázal na otcovo včelaření - Z opraváře zemědělských strojů včelařem
 • Včelařská mládež: Medaříci pokračují - Ambrožíci a sedmý prosinec - Jak vyrůstá nová generace mladých včelařů?
 • Včelařův rok: Rok v pranostikách – leden - Platí dnes moudrosti našich předků?
 • Před 100 lety: Zpeněžení včelích výrobků - Nízké ceny medu trápily včelaře už před stoletím
 • Spolkový život: ZO ČSV Dolní Lomná slaví 90 let - Včelařská zpráva z beskydského údolí
 • Nejen pro včelaříky: Lednové hrátky
 • Napsali jste nám, blahopřejeme
 • Jubilea
 • Vzpomínáme
 • 3. a 4. obálka: Obyvatelé včelařského arboreta se představují - Jetel

Příloha:

 • Organizační pokyny k podmínkám poskytování unijní dotace podle nařízení vlády č. 148/2019 Sb. pro rok 2022
 • Formuláře k EURODOTACÍM
 • Organizační pokyny k podmínkám poskytování unijní dotace podle nařízení vlády č. 148/2019 Sb. pro rok 2022 (pokračování)
 • Slovo ředitele Odboru společné organizace trhů SZIF
 • Pravidla administrace dotace podle NV č. 148/2019 Sb.
 • Inzerce