Obsah lednového čísla 2018

Celý časopis

 • Medový večer po dvaadvacáté: Tradiční setkání s poslanci Zemědělského výboru Parlamentu ČR
 • Kalendárium – leden
 • Kongres Apimondie: Zdraví včel a invazivní sršeň asijská na mezinárodní půdě
 • ČSV: Momentky z Křemencové
 • Co nového v NASA? Další pohled do zázemí včelařského učiliště
 • Vzdělávání: V Rosicích začaly včelařské kurzy - Zkušenosti prohlížitele včelstev Martina Palečka
 • Jak to dělám já: Další rok srámkem, který šetří čas
 • Zdraví včel: Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2018 - Co z ní vyplývá pro včelaře?
 • Řádky pro včelařky: Nová rubrika určená výhradně ženám
 • Pro začínající včelaře: Výběr stanoviště
 • Zadáno pro předsedkyni
 • Co říká věda: Ochrana před sršní asijskou
 • Co říká věda: Z Výzkumného ústavu včelařského Dol - První z 12 nahlédnutí do laboratoří VÚVč
 • Téma Problematika kvality mezistěn: Jak souvisí nedostatek včelího vosku s borcením mezistěn?
 • Rozhovor: Boguslav Wencel na Dnech medu - Proč polští včelaři jezdí na zkušenou do Pardubic?
 • Včelařská praxe: Šlechtění včel a chov matek - Z bohatých zkušeností a tradice oboru u nás vybírá Pavel Cimala
 • Historie: Vývoj právní úpravy včelařství na našem území - Počátky právní úpravy včelařství v Evropě
 • Zadáno nejen pro včelaříky
 • Napsali jste nám: Vybíráme z vašich dopisů
 • Jubilea/Odešli z našich řad
 • Napsali jste nám

Příloha:

 • Usnesení ze zasedání RV a ÚKK ČSV z 25. a 26. 11. 2017
 • Plán práce RV ČSV, z.s., na rok 2018
 • Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění
 • Předmluva ředitele odboru SZIF k organizačním pokynům 2018
 • Slovník pojmů a zkratek
 • Organizační pokyny ČSV, vyplňování formulářů
 • Přehled termínů pro dotace
 • Aktuální ceník léčiv Výzkumného ústavu včelařského
 • Komentář k rozpočtu ČSV, z.s., na rok 2018
 • Inzerce