Obsah lednového čísla 2017

Celý časopis

 • Medový večer v Parlamentu
 • Kalendárium
 • Rozhovor: Jarmila Machová - Rok poté (Ohlédnutí za prvním rokem ve funkci předsedkyně ČSV)
 • Medové snídaně
 • Včelařské pomůcky: Hodnocení úlů
 • Jak to dělám já: Vyzimování záložních matek
 • Včelařská praxe: Rámek který šetří čas
 • Pro začínající včelaře: Umístění úlů
 • Zadáno pro předsedkyni
 • Historie: Včelařova čítanka (z archivu knihovny ČSV)
 • Co říká věda: Je modrá skalice pro včely toxická?
 • Téma: Sršeň coby mírumilovný regulátor - Některé zakořeněné předsudky neplatí
 • Akreditovaná zkušební laboratoř VUVč Dol: Informace k vyšetření vzorků měli a včel
 • Včelí pastva: Rostliny pro každou zahradu nebo včelnici (Trnité keře ano či ne?
 • Právní poradna
 • Apiterapie: Včela jako terapeut
 • Apiterapie: Tělové a ušní svíce
 • Zadáno nejen pro včelaříky: Lednové hrátky
 • Napsali nám: Ze života základních organizací
 • Jubilea
 • Vzpomínáme

Příloha:

 • Usnesení ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s., konaného ve dnech 19.–20. 11. 2016 v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi
 • Plán práce RV ČSV, z.s., na rok 2017
 • Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění
 • Předmluva ředitele odboru SZIF k organizačním pokynům 2017
 • Slovník pojmů a zkratek
 • Organizační pokyny ČSV, vyplňování formulářů
 • Přehled termínů pro podání písemných požadavků
 • Aktuální ceník léčiv Výzkumného ústavu včelařského
 • Komentář k rozpočtu ČSV, z.s., na rok 2017
 • Chovatelský řád ČSV, z.s
 • Inzerce
 
Důležité upozornění!
 
V příloze časopisu Včelařství č. 1/2017 došlo v části 'Vyplňování formulářů' k chybě.
 
Správné znění:
 
Termín podání všech požadavků na jednotlivá opatření je do 15. května 2017 - tj. doručení na sekretariát RV ČSV, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1.
 
Termín pro doložení všech dokladů (k uplatněnému požadavku) k jednotlivým opatřením je do 15. července 2017 - tj. doručení na sekretariát RV ČSV, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1.