Obsah červnového čísla 2017

Celý časopis

 • Téma k diskuzi: Kde končí svoboda – ohlasy a reakce
 • Kalendárium
 • Téma Trnovník akát – dobrý sluha, zlý pán?
 • Jak to dělám já: Likvidace starého díla a získání vosku K diskuzi na téma včelí vosk
 • Včelařská praxe: Kruhový česnový uzávěr ano či ne? Kdy mají včely vytvořeny ty nejlepší podmínky? (dokončení)
 • Zdraví včel: Přípravků proti varroáze máme mnoho, ale… Aktuální veterinární léčivé přípravky
 • Ze života spolků: Mezinárodní včelařské „rojení“ v Libochovicích - Přeshraniční spolupráce vrámci regionálního rozvoje
 • Pro začínající včelaře: Pozdní jaro, časné léto
 • Zadáno pro předsedkyni
 • Co říká věda: Jak vnímají čmeláci elektrické pole květů - Elektrické pole květů coby zdroj informací pro čmeláky
 • Historie: Včelařova čítanka – VI. (z archivu knihovny ČSV)
 • Soutěž: Český med 2017 - Vyhlášení dalšího ročníku tradiční soutěže
 • Pozvánka: Včelí svět v kraji blanických rytířů - Pětileté jubileum návštěvnického střediska
 • Včelí pastva: Rostliny pro každou zahradu nebo včelnici - Dřeviny pro stinné polohy
 • Téma: Propolis – přírodní dezinfekce istavební materiál
 • Zadáno pro včelaříky: Červnové hrátky
 • Napsali jste nám: Zlatá včela 2017 - Mapujeme oblastní kola soutěže pro mladé včelaře
 • Jubilea/Odešli z našich řad
 • Napsali jste nám: Z vašich dopisů
 • Blahopřejeme/Vzpomínáme

Příloha:

 • Zpráva o činnosti Českého svazu včelařů, z.s., za rok 2016
 • Komentář k plnění rozpočtu ČSV, z.s., k 31. 12. 2016
 • Seznam rozmnožovacích chovů
 • Seznam vyšších šlechtitelských chovů
 • Směrnice ČSV, z.s., č. 3/2017 – Rozpočtová pravidla
 • Směrnice o činnosti včelařských kroužků mládeže č. 1/2017
 • Přihláška k účasti v soutěži Český med 2017
 • Inzerce