Obsah březnového čísla 2018

Celý časopis

 • Aktuálně: Vyšegrádská 4 pro včely - V Budapešti se uskutečnilo jednání o společném postupu zemí V4 vůči EU
 • Blahopřejeme: František Kamler slaví 70! Ředitel VÚVč spojil svůj život se včelami
 • Řádky pro včelařky: Významné jubileum Bohuslavy Vančatové - Stoletá včelařka má včelín z roku 1907
 • Kalendárium – březen
 • Dotace: Za jakých podmínek lze získat eurodotace? Úloha ČSV a SZIF při zajišťování finančních prostředků pro včelaře
 • Zdraví včel: Veterinární léčivé přípravky pro prevenci a tlumení varroázy - Přehled přípravků oficiálně registrovaných v ČR ke konci roku 2017
 • Včelařská praxe: Šlechtění včel a chov matek – III. Plemenářský zákon, chovy matek a jejich nová struktura, osobnost Ing. Vladimíra Veselého aj. v pokračování rubriky Pavla Cimaly
 • Včelařská praxe: Moje poznatky z prohlídek včelstev - Martin Paleček o svých zkušenostech s prvními jarními prohlídkami
 • Jak to dělám já: Tavení vosku z rámků - Jak ušetřit při vytavení vosku radí Jiří Hejnic
 • Včelí pastva: Vrby jako zdroj včelí pastvy - Vrba a její význam pro rozvoj silného včelstva
 • Včelí pastva: Květnaté louky obohacují krajinu i včely - První část příspěvku Ing. Zdeňky Nikodémové o roli květnatých luk v kulturní krajině
 • Pro začínající včelaře: Než pořídíme první včelstva
 • Včelí produkty: Konzumace medu a zdraví - Med není potravina opředená zázraky, říká MUDr. Jana Hajdušková
 • Co říká věda: Z Výzkumného ústavu včelařského Dol – III. Jaké včely chováme v České republice?
 • Co říká věda: Čím početnější včelstvo, tím tišší úl
 • Konference: Pozvánka na 21. mezinárodní konferenci zlepšovatelů a vynálezců - Soutěž vynálezců a zlepšovatelů ve včelařství se letos uskuteční v Olomouci
 • Zadáno pro předsedkyni
 • Historie: Včelařské dotace v době císaře Josefa II. - Včelařské dotace nejsou novinkou. Před více než dvěma stoletími ale fungovaly jinak
 • Historie: Vývoj právní úpravy včelařství na našem území – III. Včelařství v době feudalismu – počátky včelařského práva
 • Apiterapie: ČAPIS má novou předsedkyni - Gabrielu Hiklovou čekají nelehké úkoly
 • Bez komentáře: Vandalovi ruku neuseknu - Černý pátek včelaře Michala Říhy
 • Zadáno nejen pro včelaříky: Březnové hrátky
 • Napsali jste nám: Vybíráme z vašich dopisů
 • Jubilea/Odešli z našich řad
 • Blahopřejeme/ Vzpomínáme

Příloha:

 • Vyhláška 18/2018 Sb. ze dne 31.1.2018 o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek
 • Vyhláška 19/2018 Sb. ze dne 31. 1. 2018, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů