Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
ČSV / O svazu / Změna názvů ZO a OO / Změna názvů - Tiskové prohlášení

Změna názvů - Tiskové prohlášení

Na jednání republikového výboru ČSV v Nasavrkách dne 29.8.2015 došlo ke schválení změny stanov ČSV. Tato změna se týkala pouze změny názvu u hlavního spolku, resp. koncovky u hlavního spolku z dosavadního názvu Český svaz včelařů, o.s., na Český svaz včelařů, z.s. Žádné jiné změny stanov nebyly na zasedání RV projednány.

Ke změně stanov vedla skutečnost, že s účinností zákona č. 89/2012 Sb., NOZ došlo ke zrušení občanských sdružení, která se po právní formě staly zapsanými spolky (z.s.). Všechny základní a okresní organizace se, rovněž s účinností NOZ, staly ze zákona pobočnými spolky svého hlavního spolku.

Změna názvu ČSV byla nutná k tomu, aby mohly být prováděny změny názvů u všech pobočných spolků ve spolkovém rejstříku. Není však nutné, aby se ZO a OO přejmenovávaly tak, aby jejich název obsahoval pojem „pobočný spolek“. Všechny ZO a OO mají s účinností NOZ právní formu pobočného spolku a jsou odvozeny od hlavního spolku. U ZO a OO se změní název pouze v koncovce hlavního svazu. Př. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Třebíč změní svůj název na Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Třebíč. Kromě této změny musíme dodat na spolkový rejstřík některé další údaje v souladu se zákonem viz odkaz Změna názvů ZO a OO.

V současné době se připravuje vyhotovení úplného znění stanov, kde dojde pouze ke změně názvu ve smyslu výše popsaného rozhodnutí RV. Pojem občanské sdružení bude ve stanovách nahrazeno pojmem zapsaný spolek, organizační jednotky budou nahrazeny pojmem pobočný spolek. Toto úplné znění stanov spolu s usnesením RV o změně stanov bude podáno na spolkový rejstřík, který provede změnu názvu ČSV.

Ihned poté se mohou začít měnit názvy a doplňovat údaje u jednotlivých ZO a OO. Nicméně již nyní je vhodné postupovat dle odkazu Změna názvů ZO a OO a shromažďovat potřebné dokumenty za účelem provedení zápisu do spolkového rejstříku. O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.

  • Časový harmonogram pro ZO/OO v souvislosti s přeregistrací pobočných spolků naleznete zde.
Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo