Mládež Zlatá včela

Zlatá včela

Zlatá včela

Zlatá včela je soutěž pro členy včelařských kroužků, která umožňuje včelaříkům porovnání teoretických znalostí a praktických dovedností získaných při práci v kroužku a motivuje je k dosažení dalších.

Vyhlašuje se ve třech kategoriích:

  • mladší kategorie (1. – 5. třída ZŠ)
  • starší kategorie (6. – 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
  • kategorie středoškoláků

Soutěžní disciplíny:

  • test včelařských znalostí
  • botanika
  • pomůcky
  • praxe
  • mikroskopování

Oblastní kola soutěže

Oblastních kol je vyhlašováno 12 a mohou se jich zúčastnit žáci základních škol. Včelaříci soutěží v mladší a starší kategorii, kdy obě jsou postupové do celostátního kola. Počet postupujících z každého oblastního kola v obou kategoriích je stanoven algoritmem podle počtu soutěžících.

Celostátní kolo soutěže

Celostátní kolo se vyhlašuje v kategorii mladších a starších žáků, kdy postup si děti mohou zajistit pouze umístěním se na oblastních kolách. Mladší kategorie má speciální disciplíny vytvořené pro tuto kategorii, starší kategorie má disciplíny stejné jako na oblastních kolech, navíc však žáci obhajují veřejně svoji samostatnou práci. První tři soutěžící ze starší kategorie reprezentují Českou republiku na IMYBu.

Celostátní kolo pro kategorii středoškoláků

Pro kategorii středoškoláků je vyhlášeno pouze jedno celostátní kolo, jelikož jejich počet není příliš vysoký. Disciplíny jsou u středoškoláků speciálně vytvořené pro tuto kategorii.

Metodické pokyny k samostatné práci - Zlatá včela 2019

Závazný seznam včelařsky významných rostlin / Prezentace - včelařsky významné rostliny

Seznam včelařských pomůcek pro VKM

 

Realizováno za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky