Zdraví včel

Zdraví včel

Zvýšené úhyny včelstev se musí hlásit krajským veterinárním správám

Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí do půlky dubna ošetřit svá včelstva

Společný seminář SVS a ČSV proběhl v Nasavrkách - prezentace v článku

Objednávky dotovaných léčiv OO ČSV 2019

Schválené a kontrolované výrobny mezistěn (k 17.1.2019)

Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019

Včelaři, pozor na zvláštnosti tohoto roku!

Ceník a distribuce léčebných přípravků z Výzkumného ústavu včelařského v Dole

Seznam opravářů vyvíječů aerosolu (Výzkumný ústav včelařský v Dole)

Veterinární léčivé přípravky schválené a registrované ÚSKVBL pro včely v ČR zde (stav k 31.12.2017)


Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou) naleznete zde

plné znění metodiky na portálu MZe eAGRI

 

Stanovisko SVS k uznávání výsledků vyšetření včel a následným dopadům při jejich přesunech naleznete zde

 

Varroáza 2017 - mimořádná veterinární opatření

Na úřední desce SVS bylo 23. 3. 2017 vyvěšeno Nařízení státní veterinární správy k mimořádným veterinárním opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel https://www.svscr.cz/uredni-deska/.

Příloha: MVO varroáza 2017 Č. j. SVS/2017/005393-G zde

Info Státní veterinární správy zde

Výklad k nejasnostem MVO 2017 zde 

 

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou)

naleznete zde

plné znění metodiky z portálu MZe eAGRI