Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
ČSV / O svazu / Představitelé ČSV / X. sjezd ČSV

X. sjezd ČSV

 
V pražském hotelu Pramen proběhl ve dnech 12. a 13. 12. 2015 jubilejní X. sjezd ČSV.

Sjezdového jednání se zúčastnilo 148 delegátů, což představuje 94,87 procenta zástupců, zvolených na okresních konferencích a 41 hostů, mezi kterými kromě zástupců orgánů státní a veřejné správy nechyběla delegace Slovenského zväzu včelárov vedená jeho předsedou Ing. Ľudovítem Gálem, který na sjezdu obdržel svazové vyznamenání „Za zásluhy o včelařství“. Mezi vyznamenanými byli dále Ing. Dalibor Titěra, CSc., Ing. Vilém Frisch a Josef Kadlec, kteří převzali ocenění za dlouholetou práci pro české včelařství.

Na 190 účastníků přivítalo krátce po zahájení sjezdu vzácnou návštěvu v osobě ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky. Ve svém vystoupení ministr zdůraznil, že včelaření je obor, jemuž se lidstvo věnuje již 14 000 let. I přes současné problémy s výskytem antibiotik v medu ministr přítomné ujistil, že včelařství jeho podporu rozhodně neztratí. Všem zákazníkům pak doporučil, aby při koupi medu podpořili ve svých regionech české včelaře.   

Zprávu o činnosti od IX. sjezdu ČSV přednesl předseda svazu, JUDr. Karel Brückler. Z hlavních úkolů, vytyčených IX. sjezdem, se některé nepodařilo v plném rozsahu splnit. Přes problémy spojené se změnami legislativy, nepřízní počasí, vnitřními problémy i fluktuací ve vedení svazu je Český svaz včelařů vnímán doma i v zahraničí pozitivně, o čemž svědčí jak nárůst jeho členů a úroveň spolupráce s orgány státní správy, tak i mezinárodní úspěchy, zejména v práci se včelařskou mládeží.

X. sjezd v dokumentu „Hlavní směry činnosti ČSV po X. sjezdu“ vytyčil úkoly pro vnitrosvazovou činnost a hospodaření, včetně elektronizace administrativy a informovanosti členů a veřejnosti, podporu zájmů svých členů, přípravu funkcionářů, zlepšování úrovně chovatelské činnosti, zdravotního stavu včelstev a kvalitní pastvy.

Velkou pozornost věnovali delegáti novým stanovám vycházejícím z aktuálních změn ve společnosti a legislativě, jejichž platnost stanovil na 1. leden 2016.

Na jednání zazněly i informace o aktuální situaci ve společnosti Včelpo, v jejichž produktech byly zjištěny stopy nepřípustných látek.

První den sjezdového jednání uzavřely volby do Republikového výboru ČSV a Ústřední kontrolní komise ČSV a představení kandidátů na předsedu Českého svazu včelařů − Mgr. Jarmily Machové a JUDr. Karla Brücklera.

Nedělní program zahájila zpráva volební komise o výsledcích voleb a první schůze nově zvolených orgánů. Předsedkyní Českého svazu včelařů byla ve druhém kole zvolena Mgr. Jamila Machová, předsedou Ústřední kontrolní komise ČSV Ing. Josef Hanuška.

Dokumenty o výsledcích voleb:

 

Dokumenty:

V závěru jednání X. sjezdu ve svém vystoupení nová předsedkyně přislíbila jménem republikového výboru, že všichni budou usilovat o další rozvoj svazu, jenž bude sloužit všem svým členům, a o co nejlepší splnění stanovených úkolů. Za sebe slíbila, že svou prací chce přesvědčit všechny o svém úsilí napomoci dosažení tohoto cíle.

Fotografie ze sjezdu najdete zde.


 

Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo