Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
ČSV / Mládež / Včelařské kroužky mládeže

Včelařské kroužky mládeže

 

Založení včelařského kroužku

Český svaz včelařů podporuje omlazení členské základny. Je to jedna z cest pro zlepšení jejího stavu. V České republice máme jeden z nejlépe propracovaných systémů práce s mládeží, což dokazuje stále se zvyšující počet včelařských kroužků mládeže. V současné době je v evidenci ČSV 185 činných VKM, ve kterých pracuje více než 1 500 dětí.

 

Vedoucí kroužku – kdo jím může být?

 • zkušený včelař – včelařka
 • vedoucí kroužku musí být osoba zletilá, bezúhonná (s čistým trestním rejstříkem) a s dostatečnou odbornou praxí v oboru včelařství. V případě, že vedoucí kroužku sám nesplňuje podmínku minimálně tříleté praxe, spolupracuje se zkušeným chovatelem včel.
 • musí být schopen komunikovat s dětmi
 • musí být dobrým organizátorem
 • je ochotný se v oboru dále vzdělávat
 

Kdo může být zřizovatelem včelařského kroužku mládeže?

 • základní nebo okresní organizace Českého svazu včelařů
 • základní nebo střední škola
 • domy dětí a mládeže
 • obecně prospěšné společnosti
 • jiné neziskovky
Při zakládání kroužku doporučujeme spolupracovat se základní organizací svazu. Jde nejen o odbornou pomoc, ale i o to, že včelaření podléhá  zákonu o veterinární péči.
 

Kde a jak získat mladé adepty včelařství?
 • ve školách
 • v přírodovědných kroužcích
 • mezi ochránci přírody
 • náborem pro zájmové kroužky DDM
 • účastí v místních, regionálních a celostátních soutěžích
 • pořádáním přednášek a besed
 • prohlídkami včelnic
 • ochutnávkami medu a potravin včelí produkty obsahující
 • zkouškami dovedností – např. výrobou svíček ze včelího vosku, značením trubců, atd.
 

Informace pro vedoucí

Podmínky, které musí splnit vedoucí VKM pokud žádá o dotaci podle nařízení vlády č. 197/2005 v platném znění.

Kroky:

1. Evidenční list VKM ve dvou vyhotoveních (2x v originále) zaslat v každém školním roce v období 1. září až 15. říjen na sekretariát ČSV. Pozor, nedílnou součástí Evidenčního listu musí být přílohou jmenný seznam členů kroužku včetně jejich dat narození, datum pořízení seznamu  a podpis vedoucího. Bez seznamu nelze pojistit členy kroužku a nelze získat dotaci podle nařízení vlády č. 197/2005. Bez seznamu nebude kroužek zařazen do evidence kroužků. Pokud bude kroužek založen po tomto datu, jsou oprávněni žádat o dotaci vedoucí, kteří/které budou v evidenci ČSV a SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky do konce ledna příslušného školního roku.

2. Do 15. června daného dotačního období zaslat „Požadavek na zajištění vzdělávací akce pro VKM“ + jmenný seznam členů na adresu SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky

3. Do 15. srpna daného dotačního období zaslat potvrzenou dohodu, kterou obdržíte po zaslání „Požadavku na zajištění“ + prezenční listiny na adresu SOUV – VVC, o.p.s.

Prezenční listina:

 1. Na každé listině musí být dva podpisy nejméně 5 členů VKM /na začátku a na konci schůzky.
 2. Pokud se členové kroužku teprve učí psát, lze prezenční listinu předepsat a děti se jen podepisují.
 3. K vyplacení dotace je třeba nejméně 50 hodin, prezenční listiny mohou být odevzdány samozřejmě i na víc než minimální stanovený počet hodin.
 4. 1 hodina = 60 minut, přestávky se do této doby nezapočítávají (poskytovatel dotace neakceptuje vyučovací hodinu, tj. 45 minut/.
 5. Témata přednášek musí být přesně podle přílohy C, NV č. 197/2005, resp. 373/2010. Nevpisujte osnovu!
 6. Jako témata přednášek se neuznávají přípravy na soutěže, akce neziskového sektoru, schůze ZO ČSV, přátelská posezení, opékání špekáčků, apod.
 7. Na prezenční listině musí být přesná adresa místa, na kterém se schůzka konala.

 

Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo