Včelařství

XV. Včelařská pouť na Hostýn

XV. Včelařská pouť na Hostýn
Název akce: XV. Včelařská pouť na Hostýn
Pořadatel: karl.zahradnik@seznam.cz
Termín akce: 20. 5. 2017 až 21. 5. 2017Sobota 20. května

 

10:00 Otevření informačního centra – Poutní dům č. 1

12:00 Zahájení 15. Včelařské poutiOdborný včelařský seminář - Jurkovičův sál

 

14:00 téma: Ošetřování včelstev během kalendářního roku

(Včelaření na sucho, aneb Od sv. Jakuba po sv. Jiří)

přednášející: Ing. František Texl

 

16:00 téma: Včelí produkty a apiterapie

(Medové masáže a aplikace včelích produktů)

přednášející: Stanislav Doležel

 

17:30 Mše svatá pro pořadatele

 

18:30 Koncert duchovní hudby

Barbora Kabatková (soprán) a Ondřej Múčka (varhany)

 

Neděle 21. května

 

8:00 Zahájení hlavní části pouti

Otevření informačního centra

Zahájení stánkového prodeje se včelími produkty a včelařskými potřebami

 

8:30 Koncert dechové hudby Lidečanka

 

10:00 Řazení průvodu u sochy sv. Ambrože

Svěcení a žehnání krojů včelařů a spolkových praporů

 

10:10 Slavnostní průvod od sochy sv. Ambrože do chrámu

 

10:15 Slavnostní mše svatá

za všechny živé a zemřelé včelaře a jejich rodiny

celebruje Otec arcibiskup Mons. Jan Graubner

 

Odborný včelařský seminář - Jurkovičův sál

 

13:00 téma: Hlavní úkoly ČSV

přednášející: Mgr. Jarmila Machová

 

15:00 téma: Racionalizace chovu včel

(Včelařské mýty a omyly)

přednášející: Ing. František Texl

 

Odborný včelařský seminář - Poutní dům č. 1

 

14:00 téma: Včelí produkty a apiterapie

přednášející: Jan Bajza, Stanislav Doležel

 

17:00 Ukončení poutě

 

 

Sejdeme se po patnácté opět na Sv. Hostýně

Stalo se již tradicí, že se v květnu sejdou včelaři, jejich rodiny, přátelé a známí na vrcholu hory, jež se vypíná nad úrodnou Hanou – na Svatém Hostýně. Letos to bude už po patnácté, na jubilejní 15. včelařské pouti. Zapište si do kalendáře čas jejího konání, bude o víkendu 20. a 21. 5. 2017. V neděli před mší svatou bude posvěcení spolkových praporů a krojů, průvodem od sochy našeho patrona sv. Ambrože se odebereme do chrámu, od 10:15 proběhne mše svatá za všechny včelaře, živé i zemřelé, za jejich rodiny, za naše včeličky a přírodu. V sobotu i v neděli na návštěvníky čekají odpolední bloky přednášek, stánkový prodej včelařských potřeb a včelích produktů. Vyhrávat bude známá krojovaná dechovka Lidečanka.

Jak se dostat na Sv. Hostýn? Pro zdatné turisty se nabízí pěší výšlap s převýšením 400 m po turistických trasách, pro méně zdatné kyvadlovou autobusovou dopravou z Bystřice pod Hostýnem. Do Bystřice p. H. dojedete i vlakem. Osobními auty se na vrchol dostanete jen na povolenky, těch je ale vydáván omezený počet, proto na ně nespoléhejte. V permanenci jsou také taxíky.

Pokud hodláte na Sv. Hostýně strávit oba dny, je možné se ubytovat v tamních Poutních domech na včasnou objednávku. Rezervace na ubytování je možná do konce března na těchto kontaktech: www.hostyn.cz/Rezervace ubytování, nebo matice@hostyn.cz, nebo jaroslava.gomolova@seznam.cz. Pro ubytované jsou vydávány povolenky výjezdu osobního auta nebo i autobusu, dostanete je s potvrzením ubytování. Chcete-li na Sv. Hostýně ve stánkovém prodeji nabízet sortiment související se včelařstvím, nahlaste svůj zájem př. Gomolové (e-mail viz výše). O stravování je pro návštěvníky také postaráno, a to ve třech restauracích a řadě kiosků u hlavního schodiště.

Sv. Hostýn není jen kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie a současně Bazilika Minor, ale také krásná a umělecky cenná křížová cesta Dušana S. Jurkoviče, Jano Kohlera a Joži Úprky, dále Vodní kaple, impozantní schodiště s 256 stupni, rozhledna, větrná elektrárna, valy z doby Keltů, je to také křižovatka i cíl turistických tras jak pro pěší, tak pro cyklisty. V Jurkovičově sále, kde budou probíhat přednášky, je Muzeum přírody Hostýnských vrchů a historie Sv. Hostýna. Zkrátka, návštěva Sv. Hostýna nabízí kromě lidských setkání další rozmanité zážitky.

Na všechny včelaře, krojované a s prapory i ty bez krojů a praporů, na přátele včel a přírody ze Slovenska se těší pořadatelé pouti ze ZO ČSV Bystřice p. H., Lidečko a Valašské Meziříčí.

 

Za organizační výbor

Karel Zahradník

(karl.zahradnik@seznam.cz)

© 2011  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8/177, 115 24 Praha 1   | IČ: 00443239  | DIČ: CZ00443239| Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L707| +420 224 934 082  |  info@vcelarstvi.cz  |  www.vcelarstvi.cz