Včelařství

Dotazník k potřebám NNO v připravovaném operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vážení přátelé,

jako zástupci NNO v řídícím výboru programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který má na starosti MŠMT, se snažíme aktivně ovlivnit podobu programu ve  vztahu k NNO. Cílem naší mise je podpořit takové programy, které umožní co nejširší zapojení NNO do čerpání prostředků z evropských fondů a to tam, kde je to efektivní, vzhledem k cílové skupině, která má být podpořena (v případě OPVVV děti, pedagogičtí pracovníci, pracovníci s dětmi, studenti apod., vzdělávání a osvěta ostatních dospělých je bohužel vyloučena a je třeba pro ni hledat prostor v jiných operačních programech – Zaměstnanost, IROP?,  Životní prostředí?).

S Alešem Sedláčkem, nominovaným na návrh ČRDM spolu se mnou  do řídícího výboru platformou Partnerství 2014+, jsme připravili, ve spolupráci s MŠMT obsáhlý dotazník, který zjišťuje potřeby NNO. MŠMT takovéto šetření provedlo prostřednictvím České školní inspekce u škol. Cítili jsme, že obdobné šetření může osvětlit skutečné potřeby NNO a pomoci při dalších jednáních. Moc prosíme, věnujte dotazníku čas, může to pomoci nejen vaší organizaci, ale celému neziskovému sektoru v budoucích sedmi letech.

 

Evropské peníze mají své limity. Nenahradí státní prostředky a nelze od nich očekávat financování pravidelné stávající činnosti. Jsou brány jako investice do budoucna s požadavkem udržitelnosti bez nutnosti další podpory. Médii jsou často prezentovány pochybné projekty, které byly v minulosti z evropských peněz podpořeny. Přesto, když se rozhlédneme v řadách NNO, můžeme nalézt mnoho pozitivních příkladů. Snad se nám podaří realizovat právě takové i v nadcházejícím období.

 

Dotazník je k dispozici pro vyplnění na adrese: http://shortlinks.crdm.cz/dotaznik-NNO-OP-VVV

Dotazník prosím vyplňte do 7. 8., čím dříve tím lépe!!!

 

Jiří Kulich, člen ŘV OP VVV, nominovaný na návrh Zeleného kruhu za platformu NNO Partnerství 2014+

 (jiri.kulich@ekologickavychova.cz)

  

© 2011  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8/177, 115 24 Praha 1   | IČ: 00443239  | DIČ: CZ00443239| Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L707| +420 224 934 082  |  info@vcelarstvi.cz  |  www.vcelarstvi.cz