Včelařství

Včelpo, spol. s r.o.

Informace z říjnového PRV

V úterý 10.10.2017 proběhlo zasedání Předsednictva RV, jehož bodem jednání byla tak, jako každý měsíc, situace ve Včelpu. Ta se, jak všichni víme, ještě více zhoršila tím, že byla rozhodnutím SVS pozastavena výroba medu (netýká se vosku). S ohledem na zhoršující se stav společnosti a hrozící insolvenci, rozhodlo se PRV nabídnout společnost k prodeji, a to bez jakýchkoli kritérií. Nechť zájemci učiní nabídku. Lhůta k podání nabídek bude krátká, max. 10 dní. Poté bude svolán Republikový výbor ČSV, kterému budou nabídky předloženy za účelem posouzení, k diskuzi. Samozřejmě, konečné rozhodnutí je pak na valné hromadě. Případná insolvence je v popisu práce statutárního orgánu společnosti, tj. jednatele.

Nebudou-li nabídky zajímavé, nebo nebudou-li žádné, stále je zde varianta insolvence. Oficiální nabídka včetně dalších ekonomických informací bude zveřejněna na webu svazu v pondělí 16.10.2017.

Informace ze Včelpa

Včelpo, spol. s r.o., které bylo na pranýři od listopadu 2015 kvůli míchání ukrajinského medu do českých medů, navíc s pozitivními nálezy přítomnosti reziduí antibiotik (ATB), udělalo dne 11. 10. 2017 tlustou čáru za neslavnou minulostí.

24. 3. 2017 byl odvolán z funkce jednatel Ing. Margaritopulos. Tentýž den byl VH společnosti jmenován novým jednatelem Miroslav Kovář s úkolem provést podrobnou inventuru více jak 27 000 položek. U všech medových zásob a produktů byly navíc provedeny laboratorní rozbory.

Veškeré medy a medové produkty nesplňující vyhlášku 76/2003 Sb. byly zaplombovány, vyřazeny a 11. 10. 2017 předány za přítomnosti pracovníků Státní veterinární správy k likvidaci do spalovny. Celkem bylo zlikvidováno 11,2 tun medu.

Medy, u kterých společnost nemohla okamžitě předložit doklady o původu medu (dosledovatelnost) z důvodů zabavení účetních dokladů a nosičů PC Policií ČR v důsledku podaných trestních oznámení byly převezeny do zvláštního skladu a notářem zaplombovány. Tyto medy budou SVS uvolněny do výroby pouze za předpokladu prokazatelné dosledovatelnosti a vyhovujících laboratorních testů kvality medu (voda, HMF).

Společnost Včelpo požádá 12. 10. 2017 SVS o zrušení Rozhodnutí o dočasném pozastavení výroby, neboť společnost již disponuje výhradně medy, které prošly přísnými laboratorními rozbory.

Minulost společnosti nyní již budou řešit jen orgány činné v trestním řízení.

Zveřejněno 12.10.2017

© 2011  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8/177, 115 24 Praha 1   | IČ: 00443239  | DIČ: CZ00443239| Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L707| +420 224 934 082  |  info@vcelarstvi.cz  |  www.vcelarstvi.cz