Včelařství

45. Kongres Apimondia Istanbul - den druhý

30. 9. 2017 proběhl první jednací den kongresu.

V úvodu jednání byli přijati noví členové: Včelařská asociace Fiji, Včelařská liga Kosovo, Kuwaitská včelařská asociace a dalších 24 individuálních členů. Projednán byl rozpočet na r. 2018 a 2019, tj. do konání příštího kongresu a plánované akce - sympozia v příštích dvou letech.

Důležitou součástí jednání byly volby funkcionářů. Výkonný výbor se obměňuje po částech každé dva roky tak, aby byla zachována kontinuita.

Vice-prezidentem byl zvolen až v druhém kole Peter Kozmus ze Slovinska. Svého protikandidáta Lucase Daniela Martíneze z Argentiny při rovnosti hlasů v prvním kole ve druhém kole porazil rozdílem tří hlasů.

Generálním sekretářem zůstává Riccardo Jannoi-Sebastianini, Itálie.

Předsedkyní komise pro včelařství a rozvoj venkova zůstává Nicola J. Bradbear, Velká Británie.

Předsedou komise pro ekonomiku včelařství také zůstává i pro další období Kun-Suk Wo, Jižní Korea.

Předsedou komise pro pastvu se stal Lucas Alejandro Garibaldi, Argentina.

Předsedou regionální komise pro Afriku byl zvolen David Mukomana ze Zimbabwe a předsedou regionální komise pro Asii Cleofas R. Cervancia z Filipín.

Kongres schválil i pět čestných členů, jednoho in memoriam.

V závěru jednání proběhla prezentace jednotlivých kandidátských zemí na organizaci 47. Kongresu Apimondia 2021. Kandidátskými zeměmi jsou Dánsko, Rusko, Srbsko a Slovinsko. Každá země měla na představení 10 minut. Hlasovat o příštím dějišti kongresu v r. 2021 se bude 3. 10. 2017.

Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně

Zveřejněno 1.10.2017

45. Kongres Apimondia Istanbul - den druhý

20170930_123721
20170930_123841
20170930_142228
20170930_171538
20170930_172510
20170930_174219
20170930_174354
© 2011  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8/177, 115 24 Praha 1   | IČ: 00443239  | DIČ: CZ00443239| Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L707| +420 224 934 082  |  info@vcelarstvi.cz  |  www.vcelarstvi.cz