Včelařství

Českému svazu včelařů je 145!

Areál včelařského učiliště v Nasavrkách se stal místem oslav 145. výročí existence Českého svazu včelařů. Měly podobu semináře, přičemž ve výběru místa jeho konání je jistá symbolika. Nasavrky leží několik kilometrů od Chrudimi, kde v roce 1864 vznikla první včelařská organizace na území Čech.

První větší včelařský spolek byl pak založen v roce 1872, na svém počátku sdružoval 10 včelařských spolků, a tak je tento rok považován za rok vzniku Českého svazu včelařů. Svůj současný název ale nese až od roku 1970.

Moderátorského mikrofonu se v Nasavrkách ujala předsedkyně ČSV, z.s., Mgr. Jarmila Machová. V první řadě přivítala všechny zúčastněné především hosty, mezi nimiž byli mimo jiné zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského a intervenčního fondu, Státní veterinární správy, poslanci Parlamentu ČR, senátoři a členové Republikového výboru ČSV. A pak vzácní hosté ze Slovenska, delegace Slovenského svazu včelařů vedená Ing. Ľudovítem Gálem, který je zároveň i prezidentem Apislavie.

Po krátkých proslovech hostů vystoupila předsedkyně svazu s první přednáškou, v níž v krátkosti nastínila nejen dlouholetou historii Českého svazu včelařů, ale i časopisu Včelařství. Po ní se chopil mikrofonu Ing. Petr Šerák, tajemník sekretariátu ČSV, který ve svém vystoupení uvedl i řadu čísel týkajících se aktuálního stavu včelařství u nás – počty včelařů, včelstev a další. S velmi zajímavou přednáškou týkající se zdraví včel a situace včelařství ve světě vystoupil místopředseda svazu MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. Po něm se za řečnický pult postavili ještě Ing. František Krejčí, člen předsednictva RV ČSV, doc. Ing. Rudolf Rybář, spoluautor Informačního geoportálu ČSV a nakonec Josef Lojda, ředitel SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky s informací o současnosti i budoucnosti tohoto ojedinělého včelařského zařízení.

Všemu tomu ale předcházela malá slavnostní chvilka. Ing. Ľudovít Gál po svém vystoupení, v němž neopomněl připomenout dlouholeté vazby mezi slovenskými a českými včelaři, které se nepřetrhaly ani po rozdělení Československa, předal jako ocenění podílu na vzájemné spolupráci pamětní medaile Slovenského svazu včelařů Jarmile Machové, Miloslavu Peroutkovi, Miroslavu Poništovi, 1. místopředsedovi ČSV a Dr. Ing. Františku Kamlerovi, řediteli Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

Českému svazu včelařů je 145

DSC_0769
DSC_0773
DSC_0776
DSC_0777
DSC_0780
DSC_0785
DSC_0786
DSC_0787
DSC_0789
DSC_0791
DSC_0794
DSC_0799
DSC_0802
DSC_0805
DSC_0809
DSC_0810
DSC_0812
DSC_0815
DSC_0816
DSC_0818
DSC_0823
DSC_0825
DSC_0830
DSC_0837
DSC_0840
DSC_0845
DSC_0846
DSC_0849
DSC_0852
DSC_0854
DSC_0857

Petr Kolář, šéfredaktor časopisu

Zveřejněno 22.9.2017

© 2011  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8/177, 115 24 Praha 1   | IČ: 00443239  | DIČ: CZ00443239| Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L707| +420 224 934 082  |  info@vcelarstvi.cz  |  www.vcelarstvi.cz