Včelařství

Formuláře

Seznam formulářů:

 
Interaktivní formuláře ve formátu PDF doporučujeme vyplňovat po uložení ve Vašem počítači (případně jiném vhodném zařízení). Při vyplňování přímo ve Vašem internetovém prohlížeči jinak může docházet k chybám ve formátu vkládaných údajů.
 

 

 

Formuláře k žádosti o dotaci 1.D pro rok 2017

 
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017 na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství naleznete zde
  • Příloha časopisu Včelařství 8/2017 
    Příloha je zaměřena zejména na administraci dotace 1.D, včetně VNITŘNÍ SMĚRNICE K ADMINISTRACI DOTACE, SMĚRNICE ČSV, z. s., O POSKYTNUTÍ DOTACE V ROCE 2017, Podmínky pro poskytnutí dotace a postup při podání „Žádosti“.
 

Formuláře členské legitimace (členské průkazky)

Členské průkazky je možné si vygenerovat také prostřednictvím CISu (Členové - Členský průkaz).
Po stažení legitimace do počítače můžete do rovnou vpisovat údaje.
 
Členské průkazky
 
 

Formulář průkazu delegáta - náhradníka okresní konference ČSV

Do průkazu lze vpisovat údaje.
 
 

Formuláře ke směrnici ČSV č. 7/2016 - Organizační zabezpečení vzdělávací činnosti

 

Záznam o léčení včelstev

 

Žádost o dotaci na kompresory pro pohon aerosolového vyvíječe a na aerosolové vyvíječe pro základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z. s.

 

Českomoravská společnost chovatelů

 

Mor včelího plodu

 

Registrační list organizační složky ČSV

  • ŽÁDOSTI O REGISTRAČNÍ LIST/ZMĚNU JE TŘEBA GENEROVAT V CIS
 

Přihláška za člena Českého svazu včelařů

 

Formuláře - Včelařské kroužky mládeže

 

Směrnice  ČSV č. 2/2006 – archivační a skartační řád ČSV

 

Úrazové pojištění členů ČSV

 

Příloha návrhu na vyšetření

 

Cestovní příkaz pro základní organizace ČSV

 

Návrh na udělení čestných ocenění

 

Žádost o příspěvek ze svépomocného fondu

 

Směrnice ČSV č. 4/2016 - o právní pomoci

 

Vzorová pachtovní smlouva

 

Vzorová dohoda o provedení práce

 

Vzorová smlouva pro poskytování cestovních náhrad

 

Vzorová smlouva o kočování

 

Vzorová smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

 

Oznámení o stanovišti včelstev


Oznámení nezapomeňte odevzdat do konce února!
© 2011  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8/177, 115 24 Praha 1   | IČ: 00443239  | DIČ: CZ00443239| Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L707| +420 224 934 082  |  info@vcelarstvi.cz  |  www.vcelarstvi.cz