Včelařství

Změna názvů ZO a OO

Republikový výbor ČSV na svém zasedání dne 29.8.2015 schválil změnu stanov. Na základě tohoto rozhodnutí došlo pouze ke změně názvu ČSV, a to tak, že z dosavadního názvu Český svaz včelařů, o.s. (o.s. = občanské sdružení) se stal Český svaz včelařů, z.s. (z.s.= zapsaný spolek). V ostatních bodech ke změně stanov nedošlo. V důsledku účinnosti občanského zákoníku došlo k zániku občanských sdružení a ta byla transformována na zapsané spolky. Původní základní organizace byly po právní formě transformovány na pobočné spolky. Změna názvu byla provedena v souladu se zákonem. Není však nutné, aby ZO měnily svůj název tak, aby obsahoval slovní spojení pobočný spolek. Ke změně názvu, resp. koncovky o.s. na z.s. došlo pouze u hlavního spolku.

Všechny ZO a OO tak mají povinnost změnit své dosavadní názvy z dosavadního např. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Břeclav na Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Břeclav. Dle občanského zákoníku a zákona o veřejných rejstřících jsou povinny doplnit některé další údaje.

Usnesením Městského soudu v Praze, ze dne 12. 10. 2015, se zapisuje ČSV pod názvem Český svaz včelařů, z. s.

Návod pro funkcionáře základních a okresních organizací naleznete také v časopise Včelařství 10/2015.

© 2011  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8/177, 115 24 Praha 1   | IČ: 00443239  | DIČ: CZ00443239| Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L707| +420 224 934 082  |  info@vcelarstvi.cz  |  www.vcelarstvi.cz