XXI. konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou Olomouc

19. 10. 2018

 Pozvánka na XXI. mezinárodní konferenci zlepšovatelů a vynálezců

 


XXI. konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou se koná ve dnech 19. – 20. 10. 2018. Pořadatelem je Český svaz včelařů, z.s. ve spolupráci se Slovenským sväzom včelárov.

 

Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc

 

Celá akce se člení:

 • Výstava zlepšovatelů-vynálezců, prodejců a výrobců včelařských potřeb, doba konání od pátku 19. října dopoledne do soboty 20. října 2018

 • Konference zlepšovatelů a vynálezců se koná v sobotu 20. října 2018

 • Instalace výstavy ve čtvrtek 18. 10. 2018

 

Pro jednání konference a pro zlepšovatele se vyhlašují hlavní tématické okruhy:

 • Plemenářská práce u včel a chov matek

 • Včelí produkty, získávání, zpracování se zaměřením na vosk a mezistěny

 • Choroby a nákazy včelstev

 • Včelařská zařízení, pomůcky a ošetřování včel

 • Profesionální včelaření

 

Pro soutěž vynálezců a zlepšovatelů se vyhlašují následující kategorie:

 • Zařízení prakticky využitelné včelaři

 • Audiovizuální a knižní publikace na téma včelařství

 • Dekorativní předměty ze včelích produktů

 

Na konferenci je možno přihlásit referáty o délce cca 15 min. nebo postery (plakáty) o maximální šířce 80 cm a výšce 100 cm. Pro přednášející bude k disposici dataprojektor. Přihlášky referátů a posterů na konferenci exponátů na výstavu zlepšovatelů nutno zaslat na sekretariát ČSV sekretariat@vcelarstvi.cz nejpozději do 31. 8. 2018.

Exponáty na výstavu zlepšovatelů a vynálezců je nutné přihlásit na sekretariát ČSV, Křemencova 8, Praha 1 také do 31. 8. 2018. Aby byl exponát pořadateli vybrán musí především splňovat: Nový nápad, usnadnění práce se včelstvy, efektivní přínos, nebyl již v přihlašované podobě vystaven na minulých výstavách zlepšovatelů. Tito vystavovatelé ale nebudou moci na zlepšovatelském stánku provozovat ekonomickou činnost, tj. především prodávat. Náklady účastníků konference a výstavy zlepšovatelů - vynálezců hradí pořadatel, Český svaz včelařů. Exponáty v této části budou vyhodnoceny, hodnocení zajistí jmenovaná komise, budou hodnoceny odděleně tři vyhlášené skupiny.

Jménem Racionalizační a osvětové komise vyzývám všechny pokrokové včelaře k aktivní účasti na této výstavě a konferenci, oslovuji především ty, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti a nápady s ostatními. Ostatní včelaři při návštěvě mohou něco získat, co mohou uplatnit na svých včelínech. Výstaviště v Olomouci je opravené, nesrovnatelně pěknější a přívětivější než tomu bylo při pořádání XI. konference v roce 1998. Svou velikostí odpovídá konané akci, je dopravně dosažitelné i ze slovenské strany. V těsné blízkosti výstaviště je dostatek parkovacích míst pro osobní auta, pro zájezdové autobusy bude zajištěno odstavné parkoviště, u výstaviště místo pro vystup a nástup účastníků.

Výrobci, vystavovatelé a prodejci včelařských potřeb budou organizování výstavištěm, expo@flora-ol.cz, czabe @post.cz , kde si je potřeba objednat výstavní - prodejní plochu, popřípadě potřebné vybavení.

Další kontakt na organizátora ze slovenské strany, Milana Janča je Janco@stonline.sk, janco@mail.t-com.sk. Tel.: +421 903 108 810.

 

Přihláška exponátů

Přihláška referátů

 

Sledujte nejnovější informace na www.vcelarstvi.cz a www.vcelari.sk.

 

Dr.Ing. Frant. Kamler – kamler@beedol.cz

Za racionalizační a osvětovou komisi při RV ČSV

Telefon 603 271 541