Seminář o zemědělském hospodaření a ochraně včel v průběhu aplikace postřiků na plodinách Krajského úřadu Vysočina

21. 2. 2018