Formuláře

Formuláře

Evropské dotace - formuláře

Včelařské dotace krok za krokem - příručka pro chovatele:

Příručka pro chovatele

Za jakých podmínek lze získat evropské dotace

Evropská dotace - opatření technická pomoc:
Evropská dotace - opatření boj proti varroáze:
Evropská dotace - opatření racionalizace kočování včelstev:
Evropská dotace - opatření úhrada nákladů na rozbory medu:
Evropská dotace - opatření obnova včelstev:

Formuláře k žádosti o dotaci 1.D pro rok 2018

 

Formuláře členské legitimace (členské průkazky)

Členské průkazky je možné si vygenerovat také prostřednictvím CISu (Členové - Členský průkaz).

Po stažení legitimace do počítače můžete rovnou vpisovat údaje.

Členské průkazky

Formulář průkazu delegáta - náhradníka okresní konference ČSV

Do průkazu lze vpisovat údaje.

Formuláře ke směrnici ČSV č. 7/2016 - Organizační zabezpečení vzdělávací činnosti

 

Záznam o léčení včelstev

 

Žádost o dotaci na kompresory pro pohon aerosolového vyvíječe a na aerosolové vyvíječe pro základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z. s.

 

Českomoravská společnost chovatelů

 

Mor včelího plodu

 

Registrační list organizační složky ČSV

  • ŽÁDOSTI O REGISTRAČNÍ LIST/ZMĚNU JE TŘEBA GENEROVAT V CIS
 

Přihláška za člena Českého svazu včelařů

 

Formuláře - Včelařské kroužky mládeže

 

Úrazové pojištění členů ČSV

 

Příloha návrhu na vyšetření

 

Cestovní příkaz pro základní organizace ČSV

 

Návrh na udělení čestných ocenění

 

Žádost o příspěvek ze svépomocného fondu

 

Směrnice ČSV č. 4/2016 - o právní pomoci

 

Vzorová pachtovní smlouva

 

Vzorová dohoda o provedení práce

 

Vzorová smlouva o kočování

 

Vzorová smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání