Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
Aktuálně
Kalendář akcí

Společnost ČEZ fandí včelařům

Pravidelně se podílí na podpoře letní včelařské školy, zejména prostřednictvím Nadace ČEZ podporuje včelařské kroužky mládeže a další projekty včelařských organizací. V letošním roce se Skupina ČEZ stala partnerem oslav 150. výročí organizovaného včelařství na Českobudějovicku.
ČSV / Aktuality / Stanovisko SVS k uznávání výsledků vyšetření včel a následným dopadům při jejich přesunech

Stanovisko SVS k uznávání výsledků vyšetření včel a následným dopadům při jejich přesunech

Na základě dotazů odborné veřejnosti a stížností chovatelů včel na nejednotnost postupů při uznávání výsledků laboratorního vyšetření včel na mor včelího plodu v neschválených laboratořích bylo vypracováno následující stanovisko a zásady jednotného postupu.

V rámci Metodiky kontroly zdraví stanovuje každoročně MZe v souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona 166/1999 povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a zároveň určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

Negativní výsledek vyšetření včel podle kódu ExM110 - MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) je požadováno doložit chovatelem před přemístěním včel nebo včelstev mimo katastrální území obce nebo před zahájením kočování.

V tomto případě se jedná o ustanovení, kterým je uložena povinnost chovateli vyšetřit bez poskytnutí státního příspěvku. Metodika kontroly zdraví nestanovuje obecně povinnost vyšetřovat výhradně ve schválených laboratořích, a proto zůstává na chovateli doložit v tomto konkrétním případě výsledek bakteriologického vyšetření, které bylo provedeno v akreditované laboratoři. Není povinnost vyšetřovat v SVÚ. Vzorek může být vyšetřen i v soukromé akreditované laboratoři.

Pozitivní záchyt původce sledované nákazy ve vzorku je všeobecně považován dle §138 odst. 2(f) vyhlášky 299/2003 Sb., za podezření z nákazy a v tomto případě se uskutečňují povinnosti chovatele podle příslušných ustanovení veterinárního zákona, včetně vyšetření vzorků ve schválené laboratoři v souladu s §52 odst. 3. Na základě těchto výsledků a dílčích nálezů klinického vyšetření je poté vypracováváno příslušné rozhodnutí.

Výsledky vyšetření v soukromé akreditované laboratoři podle výše uvedeného kódu MKZ je proto zapotřebí respektovat, včetně případů požadavků na udělení souhlasu k přemístění včelstev do ochranných pásem vytýčených kolem ohnisek moru včelího plodu.

Zveřejněno 16.5.2017

Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo