Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
ČSV / Obsah lednového čísla 2017

Obsah lednového čísla 2017

Obsah lednového čísla:    

 
 
 
 

Příloha

 • Usnesení ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s., konaného ve dnech 19.–20. 11. 2016 v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi
 • Plán práce RV ČSV, z.s., na rok 2017
 • Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění
 • Předmluva ředitele odboru SZIF k organizačním pokynům 2017
 • Slovník pojmů a zkratek
 • Organizační pokyny ČSV, vyplňování formulářů
 • Přehled termínů pro podání písemných požadavků
 • Aktuální ceník léčiv Výzkumného ústavu včelařského
 • Komentář k rozpočtu ČSV, z.s., na rok 2017
 • Chovatelský řád ČSV, z.s
 • Inzerce
 
Důležité upozornění!
 
V příloze časopisu Včelařství č. 1/2017 došlo v části "Vyplňování formulářů" k chybě.
 
Správné znění:
 
Termín podání všech požadavků na jednotlivá opatření je do 15. května 2017 - tj. doručení na sekretariát RV ČSV, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1.
 
Termín pro doložení všech dokladů (k uplatněnému požadavku) k jednotlivým opatřením je do 15. července 2017 - tj. doručení na sekretariát RV ČSV, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1.
Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo