Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
ČSV / Aktuality / Nabídka k prodeji společnosti Včelpo, spol. s r.o.

Nabídka k prodeji společnosti Včelpo, spol. s r.o.

V úterý 10. 10. 2017 se Předsednictvo Republikového výboru ČSV jakožto statutární orgán svazu a orgán plnící funkci valné hromady společnosti Včelpo, spol. s r.o., které je ČSV jediným vlastníkem, s ohledem na zhoršující se stav společnosti a hrozící insolvenci rozhodlo nabídnout společnost k prodeji, a to bez jakýchkoli kritérií. Nechť zájemci učiní nabídku. Nabídky budou předloženy Republikovému výboru ČSV k posouzení.

Název a sídlo společnostiVčelpo, spol. s r.o., IČ: 46981853, sídlo 679 01 Obora 108.

Společnost byla založena v r. 1979 jako hospodářské zařízení ČSV, budovy sídla a provozu stojí na pozemcích ve vlastnictví ČSV.

Předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby.

Základní kapitál a vklad je ve výši: 3 700 000,- Kč a je zcela splacen. 

Závazky společnosti: 22 mil. Kč

Soudní spory: probíhají dva soudní spory o zaplacení celkem 5 mil. Kč

Pohledávky: krátkodobé 230 tis. Kč

Počet zaměstnanců: 12

Úvěr KB: 3 mil. Kč

Společnosti byl rozhodnutím KVS pozastaven schválený provoz (zpracování a prodej medu)Společnost provedla opatření k odstranění zjištěných nedostatků a již požádala KVS o zrušení tohoto rozhodnutí.

Lhůta k podání nabídekpoštou, osobně do 26. 10. 2017 14.00 hodin na sekretariát ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1 nebo elektronicky ve stejném termínu na sekretariat@vcelarstvi.cz.

Nabídka zájemce musí obsahovat jeho přesnou identifikaci, popis nabídky, tj. za jakých podmínek navrhuje uskutečnění převodu (koupi) společnosti.

Doplňující informace si zájemce může případně vyžádat na emailové adrese společnosti reditel@vcelpo.cz.

Tato nabídka je nezávazná. ČSV je oprávněn nevybrat žádnou z nabídek nebo kdykoli zrušit svou nabídku k prodeji a to i bez udání důvodu. Zájemcům na základě těchto skutečností nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu škody.

Zveřejněno 16.10.2017

 

Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo