Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
Aktuálně
Kalendář akcí

Společnost ČEZ fandí včelařům

Pravidelně se podílí na podpoře letní včelařské školy, zejména prostřednictvím Nadace ČEZ podporuje včelařské kroužky mládeže a další projekty včelařských organizací. V letošním roce se Skupina ČEZ stala partnerem oslav 150. výročí organizovaného včelařství na Českobudějovicku.
ČSV / Aktuality / Český svaz včelařů slaví 145 let od svého vzniku

Český svaz včelařů slaví 145 let od svého vzniku

Český svaz včelařů, z.s., má dlouhou a bohatou historii. Jen málokterý svaz se jí může pochlubit. Vývoj včelařské spolkové činnosti byl velmi složitý, přesto jsme se v průběhu 19. a 20. století propracovali k jednotnému Českému svazu včelařů. Máme nejen pestrou historii, ale také mnoho včelařských osobností, které se zasloužily o včelařství a o rozvoj svazu.

Abychom nezapomněli, čím si svaz v minulosti prošel, tady je stručný výčet proměn ve spolkové činnosti:Sídlo ČSV, Křemencova 8, Praha

- prvním včelařským spolkem byl Včelařský spolek Chrudim, který vznikl v r. 1864, následovaly další spolky v Brně, Českých Budějovicích, Jaroměři, Rychnově nad Kněžnou, Písku, Hořicích, Kralupech nad Vltavou, Bruntále atd.;

- tato situace vedla včelaře k založení Včelařského spolku pro Čechy 22. 3. 1872, kde bylo rozhodnuto, že tento spolek bude spolkem zemským. Proto se toto datum považuje za počátek včelařské organizace, kterou je nutno odlišovat od počátku spolčování včelařů v jednotlivých spolcích. Samozřejmě, že se spolek dále vyvíjel a rozrůstal. V roce 1884 došlo k jeho přejmenování na Zemský ústřední spolek včelařský pro království české v Praze;

- historie včelařského spolčování je velmi pestrá i na regionálních úrovních. Na Moravě bylo Zemské ústředí spolků včelařských ustaveno v roce 1898. Ve Slezsku vznikl Zemský ústřední spolek včelařský pro vévodství slezské v r. 1893.

- po první světové válce pokračovalo úsilí o sjednocení včelařské organizace a v roce 1921 vznikl Svaz Zemských ústředí spolků včelařských v Československé republice. Svaz byl uznáván jako nejlépe pracující zájmová skupina v Československu. Od roku 1938 však byla jeho činnost postupně oslabována a skončila na základě vládního nařízení protektorátního ministerstva zemědělství pro Čechy a Moravu v roce 1943;

- po druhé světové válce byla v roce 1947 založena Jednota včelařů v Praze (ještě podle zákona č. 134/1867 Říšského zákoníku). S přijetím zákona č. 68/1951 o dobrovolných organizacích a shromážděních došlo v roce 1957 k přeměně Jednoty Včelařů na Československý svaz včelařů;

- zákonem o federativním uspořádání ČSSR v roce 1970, kdy se osamostatnil Slovenský zväz včelárov, konal se v roce 1971 ustavující sjezd Českého svazu včelařů. Od té doby existuje Český svaz včelařů v podstatě se stejnou organizační strukturou.

Většina našich základních organizací se hlásí a staví na tradicích a historii včelařských spolků. Slaví svá výročí založení a svaz je v tom podporuje a přispívá jim na výrobu pamětních publikací.

K dlouholeté činnosti Zemského ústředí včelařských spolků pro Čechy v Praze je nutno ještě říci, že v roce 1933 (příští tok tomu bude 85 let) zakoupilo tehdy smlouvou trhovou pro organizaci českých včelařů dům č.p. 177 v Křemencově ulici v Praze za cenu trhovou milion korun československých. Tento dům dodnes slouží včelařské organizaci, i když v minulosti musel svaz bojovat za zachování vlastnických práv k budově i pozemku v Křemencově ulici. Ale to by bylo téma pro speciální článek.

Naši předchůdci si zakládali na jednotné organizaci českých včelařů. Z historie víme, jak těžce ji budovali a chránili proti všem odstředivým vlivům, ale také společenským změnám, které měly bezpochyby vliv na činnost včelařské organizace.

Tohoto odkazu si je svaz vědom a pro zachování silného a jednotného Českého svazu včelařů, je připraven udělat maximum.

Mgr. Jarmila Machová

předsedkyně ČSV, z.s.

 

Zveřejněno 29.3.2017

Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo