Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
Aktuálně
Kalendář akcí

Společnost ČEZ fandí včelařům

Pravidelně se podílí na podpoře letní včelařské školy, zejména prostřednictvím Nadace ČEZ podporuje včelařské kroužky mládeže a další projekty včelařských organizací. V letošním roce se Skupina ČEZ stala partnerem oslav 150. výročí organizovaného včelařství na Českobudějovicku.
ČSV / Aktuality / 150. výročí včelařství na Českobudějovicku

150. výročí včelařství na Českobudějovicku

Sto padesát let, to je pět až šest generací. Generací lidí, kteří věnovali svůj život včelám. Přesně 150 let je totiž organizovanému včelařství na Českobudějovicku. Oslavy tohoto významného výročí začaly 3. května 2017 v Jihočeské vědecké knihovně tiskovou konferencí a následnou vernisáží výstavy Včela na květu.

Obou akcí se zúčastnili zástupci ČSV,z.s., jeho předsedkyně Mgr. Jarmila Machová a tajemník Ing. Petr Šerák. Přítomni byli mj. předseda OO České Budějovice Josef Zimen, ředitel KVS MVDr. František Kouba, Ing. Václav Krištůfek z Biologického centra AV ČR, jeden z řešitelů společného projektu českých a bavorských včelařů Včely neznají hranice, Ing. Václav Kříž, autor fotografií zmíněné výstavy Včela na květu a další hosté, mezi nimiž nechyběli ani včelaři z družebního okresu Kyjov.

V současné době eviduje Český svaz včelařů v jižních Čechách 6 000 členů. Především díky práci s mládeží a nabídce kroužků se přitom zastavilo postupné stárnutí členů. Podařilo se tak nastartovat generační obměnu, která je důležitá jak pro včelařství, tak také zemědělství a přírodu obecně. Jak starší, tak i mladší členové se ale stále potýkají s chorobami včel, které často ohrožují celé chovy,“ uvedla na tiskové konferenci mimo jiné Mgr. Jarmila Machová.

Počátky organizovaného včelařství se datují do poloviny 19. století, kdy vznikaly první včelařské spolky. Přijímání společných pravidel, vzdělávání a plánování byl důležitý a významný krok k modernímu včelařství,“ dodal včelař František Lust. Stopadesátiletou historii včelařství na Českobudějovicku odstartovalo založení včelařské jednoty v Olešníku s názvem Dzierzon v roce 1867.

Dnes na Českobudějovicku aktivně působí přes 1200 včelařů s třinácti tisíci včelstvy. Včely patří mezi důležité opylovatele rostlin, jejich význam pro přírodu i společnost je nezastupitelný. Ve většině případů zvládají chovatelé uspokojovat i poptávku po medu. Také další včelí produkty, jako včelí vosk, propolis, mateří kašička i včelí jed se stávají zajímavými pro kosmetický a farmaceutický průmysl.

V loňském roce místní včelaři vyprodukovali 185 tun medu. Příznivé je, že si lidé zvykli běžně nakupovat med přímo od chovatele. Takzvaně ze dvora prodali včelaři přes 90 % své produkce.

Jedním z úkolů Českého svazu včelařů je i vzdělávání a výchova ke včelařství. To se na Českobudějovicku rovněž daří. V organizování vzdělávacích akcí patří mezi nejaktivnější. Ve včelařských  kroužcích působí necelá stovka dětí, které sklízejí úspěchy i na mezinárodních včelařských soutěžích.

Aktuálně největším problémem nejen na jihu Čech je boj se včelími chorobami a parazity. Právě díky organizovanému včelařství je možné zdravotní stav chovů systematicky sledovat. Včelaři mají zajištěn i společný nákup léčivých přípravků i jejich aplikaci.

Snažíme se maximálně zjednodušit administrativu i finanční zátěž chovatelů. Daří se to díky dotacím ze strany ministerstva zemědělství, Evropské unie, kraje i obcí. V posledních letech nás podpořil i například ČEZ,“ vysvětlil Josef Zimen, předseda okresní organizace.

Významné výročí oslaví včelaři na Českobudějovicku řadou akcí v průběhu letošního roku. Zúčastní se mimo jiné jarní i podzimní výstavy HOBBY, výstavy Země živitelka, připravili i den otevřených dveří ve své včelařské základně, nebo výstavu společně s Jihočeským muzeem. Zajímavou akcí pro širokou veřejnost bude medobraní na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. A již od 3. května mohou lidé navštívit výstavu fotografií Včela na květu v Jihočeské vědecké knihovně. V průběhu vernisáže výstavy pokřtila Jarmila Machová almanach 150 let organizovaného včelaření na Českobudějovicku a Ing. Václav Kříž provedl přítomné hosty výstavou a okomentoval vystavené fotografie.

 

Českobudějovičtí včelaři slaví 150 let organizované činnosti

DSC_1089
DSC_1086
DSC_1077
DSC_1058
DSC_1054
DSC_1047
DSC_1040
DSC_1031
DSC_1026

 

Časový plán 2017

oslav 150. výročí včelařství na Českobudějovicku

(pro veřejnost)

 

 

Květen 2017

Výstava fotografií „Včela na květu“ ing. Václava Kříže

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická, 1. patro

Tisková konference k oslavám 3. 5. 2017 ve 14.00 hod.

Vernisáž středa 3. 5. 2017 v 16.00 hod.

Součástí vernisáže 60 min. beseda s ing. Křížem v přednáškovém sálku

a křest brožury „150 let organizovaného včelařství na Českobudějovicku)

Dětský program (V. Nechvátalová)

Jarní hobby 2017

10.- 14. 5. 2017: Výstaviště České Budějovice, Stánek OO ČSV

Mezinárodní den včel a včelařů

Sobota odpoledne 20. 5. 2016:

Den otevřených dveří na základně Plavská

  • Výstava včelařských potřeb

  • Komentované postery – zápůjčka OO ČSV

  • Ukázky inseminace včel, případně mikroskopování

  • Řízené ochutnávky medu a medoviny

  • Projekce výukových DVD

 

Srpen 2017

Země živitelka

26. 8. : Výstaviště České Budějovice: slavnostní aktiv včelařů v kongresovém sále s přednáškou ing. Dalibora Titěry, CSc.

 

Září 2017

Dny evropského dědictví

8.-9. 9. 2017: Zařazení návštěvy Včel na radnici do prohlídkové trasy

Medobraní 2017

28. 9. 2017- Stánek OO ČSV na náměstí Přemysla Otakara II. s pozorovacím úlem a ochutnávkou medu a medoviny.

 

Říjen–prosinec 2017

Výstava o včelařství ve spolupráci s Jihočeským muzeem.

Zahájení

Doprovodný program:

Beseda o dějinách včelařství na Českobudějovicku (J. Caletka)

Edukační program pro děti (V. Nechvátalová)

 

Listopad 2017

Výstava o včelařství ve spolupráci s Jihočeským muzeem.

Pokračování

Doprovodný program:

Beseda o historickém využití medu a vosku (M. Šotolová

Edukační program pro děti (V. Nechvátalová)

 

Prosinec 2017

Výstava o včelařství ve spolupráci s Jihočeským muzeem.

Pokračování

Doprovodný program:

Beseda o historickém využití medu a vosku (M. Šotolová

Přednáška k apiterapii

Edukační program pro děti (V. Nechvátalová)

7. 12. 2017 – sv. Ambrož

Rekonstrukce lidového zvyku obchůzky s Ambrožem od Jihočeského muzea na náměstí Přemysla Otakara II.

Mše za včelaře v kostele Panny Marie Růžencové, Žižkova ul., České Budějovice

 

Zveřejněno 4.5.2017

 

Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo