Český svaz včelařů
Český svaz včelařů, z. s.
Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!
ČSV / O svazu / Změna názvů ZO a OO / Časový harmonogram - změna názvu ČSV

Časový harmonogram - změna názvu ČSV

Orientační program v souvislosti se změnou názvu ČSV na základě rozhodnutí RV ze dne 29. 8. 2015:

1) ČSV vyhotoví úplné znění stanov, kde dojde ke změně u dosavadního označení ČSV o.s. na ČSV z.s.. Pojem občanské sdružení bude v celém znění stanov nahrazeno pojmem zapsaný spolek, pojem organizační jednotka/y bude v celém znění stanov nahrazeno pojmem pobočný spolek.

2) ČSV-právní oddělení zajistí podání návrhu na změnu názvu a úplného znění stanov na rejstříkový soud.

3) Jakmile rejstříkový soud vyhoví a zapíše změnu názvu do spolkového rejstříku, ČSV provede změnu názvu ve všech formulářích, resp. dokumentech, aby název odpovídal názvu ve spolkovém rejstříku. Rovněž zajistí zhotovení nového razítka. 

4) Jednotlivé ZO/OO zajistí přípravu všech dokumentů, které po nás rejstříkový soud vyžaduje a zašle je v originálech na adresu ČSV- právní oddělení nejpozději do konce měsíce května 2016 – podrobnější postup viz zde.

5) ČSV-právní oddělení zajistí hromadné podání návrhů do spolkového rejstříku (zde jsme omezeni počtem podaných návrhů za týden, tedy ZO budou vyřizovány v tom pořadí, v jakém od nich byly na ČSV doručeny správně vyplněné dokumenty).  Neznamená to tedy, že pokud budou např. v pondělí od ZO dokumenty doručeny, tak, že v úterý je návrh podán. Samotná kontrola dokumentů je časově náročná, stejně tak vyhotovení formuláře a zajištění podpisů od statutárních orgánů ČSV. Prosíme tedy o trpělivost a omezení urgencí typu, zda byl již daný návrh podán.

6) Jakmile rejstříkový soud vyhoví zápisu pobočného spolku/zápisu údajů o pobočném spolku do rejstříku/, ČSV obdrží vyrozumění do datové schránky. Pokud soud bude vyžadovat doplnění informací, do 3 pracovních dní vyzve ČSV, aby doplnil požadované informace.

7) ČSV informuje konkrétní ZO/OO o vyhovění zápisu či o výzvě k doplnění.

8) ZO/OO provede změnu názvu na všech dokumentech, kde je odkaz na již neexistující zkratku o.s., zároveň provede změnu razítek, tak aby obsahovala nový název, IČ a sídlo. 

Zároveň tímto žádáme všechny ZO/OO, aby poskytly součinnost, aby mohly být zápisy ZO/OO do spolkového rejstříku provedeny dříve než bude podávání návrhů zpoplatněno, tedy nejpozději do 29.5.2016.

 

Mgr. Yvona Bartošová
Právnička ČSV, Český svaz včelařů, z.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

mailto: kazdova@vcelarstvi.cz; tel.: 224 930 767 (pouze v PO, ÚT)

Tisknout stránku Tisknout stránku      

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2017  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo