Český svaz včelařů

Český svaz včelařů, z. s.

Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!

Začínáme včelařit casopis Vcelarstvi Evropské dotace 197Oběžník 1/2016

 

Zbyněk Fiala: Rychlá pomoc včelám

Včely vymírají. Rychlou pomoc má představovat evropská direktiva, která by měla vyjít v květnu a totálně zakázat tři pesticidy na bázi neonikotinoidů.

Zemědělská chemie je jen jednou složkou toho, co včely kriticky ohrožuje. A včely taky nejsou jediné, kdo je tou chemií ohrožen. Zhoubný vliv neonikotinoidů na hmyz je však nejlépe prozkoumán, a protože to odnášejí i včely, bez kterých se neobejdeme, zásah je nezbytný. Evropská komise proto naváže na částečný dočasný zákaz neonikotinoidů, který byl vyhlášen už roku 2013, ale tentokrát by měl být totální a definitivní.

Celý článek Zbyňka Fialy naleznete zde

Zveřejněno 30.3.2017

 

Český svaz včelařů slaví 145 let od svého vzniku

Český svaz včelařů, z.s., má dlouhou a bohatou historii. Jen málokterý svaz se jí může pochlubit. Vývoj včelařské spolkové činnosti byl velmi složitý, přesto jsme se v průběhu 19. a 20. století propracovali k jednotnému Českému svazu včelařů. Máme nejen pestrou historii, ale také mnoho včelařských osobností, které se zasloužily o včelařství a o rozvoj svazu.

Celý text předsedkyně svazu naleznete zde

Zveřejněno 29.3.2017

 

Metodický pokyn pro čerpání dotace na kompresory k aerosolovým vyvíječům a na aerosolové vyvíječe pro rok 2017 naleznete zde

Zveřejněno 29.2017

 

Změna ve vedení společnosti Včelpo, spol. s.r.o.

Dne 24. 3. 2017 Předsednictvo RV ČSV, z.s. ve funkci Valné hromady společnosti Včelpo, spol. s r.o. na svém jednání odvolalo z funkce jednatele společnosti Ing. Panajotise Margaritopoula.

Důvodem byla špatná komunikace, neochota spolupracovat s vlastníkem společnosti a neplnění zadaných úkolů valné hromady.

Byl jmenován nový jednatel Miroslav Kovář, který se okamžitě ujal své funkce. Nově jmenovaný jednatel by měl zajistit vedení společnosti po dobu, než bude vybrán jednatel ve výběrovém řízení. Výběrové řízení bude vyhlášeno v nejbližších dnech.

Mgr. Jarmila Machová

předsedkyně ČSV, z.s.

Zveřejněno 27.3.2017

 

Zasedal Republikový výbor ČSV

V sobotu 25.3.2017 se sešel RV ke svému pravidelnému březnovému zasedání. I když program byl náročný, k projednání nám stačil jeden den. V úvodu proběhly gratulace ke kulatým výročím narození členů RV. 65 let se dožil zástupce okresu Sokolov Vladimír Mikeš a 70 let zástupce okresu Hodonín Miroslav Smolík. Vyznamenání za zásluhy o včelařství převzal bývalý předseda Českého svazu včelařů Mgr. Luděk Sojka. Byla schválena zpráva o činnosti za r. 2016, zpráva o plnění úkolů X. sjezdu ČSV za r. 2016. Byl schválen výsledek hospodaření za r. 2016. I když byla vzhledem ke krácení dotací svazu z prostředků MZe ČR o 3,5 mil. Kč plánována ztráta více než 2 mil. Kč, podařilo se úspornými opatřeními dosáhnout kladného výsledku hospodaření. Bylo změněno pět směrnic, jedna přijatá nová, doplněny orgány svazu a nechyběly ani informace o činnosti subjektů s majetkovou účastí svazu – VÚVč. Dol, SOUV-VVC, o.p.s. a Včelpo, s.r.o.. Závěrečné usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Zprávu předsedkyně, usnesení RV a fotogalerii ze zasedání naleznete v Aktualitách zde

Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně ČSV. z.s.

Zveřejněno 26.3.2015

 

Varroáza 2017 - mimořádná veterinární opatření

Na úřední desce SVS bylo 23. 3. 2017 vyvěšeno Nařízení státní veterinární správy k mimořádným veterinárním opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel https://www.svscr.cz/uredni-deska/.

Nařízení MVO varroáza 2017 Č. j. SVS/2017/005393-G zde

Státní veterinární správa doporučuje všem chovatelům včel dodržovat následující opatření k tlumení a k zamezení šíření varroázy včel:

* Pravidelné sledování přirozeného spadu roztočů, zejména v podletí

* Při zjištění vysokého spadu roztočů neprodlené vyšetření včelstva a jeho léčebné ošetření

* Léčebné ošetřování včelstev provádět pouze schválenými léčivými přípravky, postupovat vždy v souladu s příbalovou informací k léčivému přípravku, nepoužívat léčiva nadměrně nebo neefektivně, aby nedocházelo k rezistenci roztočů případně výskytu reziduí těchto léčiv ve včelích produktech

* Provádět léčebná ošetření pokud možno ve stejnou dobu (v co nejkratším časovém rozmezí) na souvisejících stanovištích

* Pořizovat nová včelstva (oddělky) nebo matky pouze z důvěryhodných zdrojů

* Provádění vhodných chovatelských opatření jako pravidelná obnova včelího díla (během tří let obměnit veškeré včelí dílo), odstranění zavíčkovaného trubčího plodu, omezování plodování na podzim, odstranění plodu ze včelstva v době léčebného ošetřování apod.

* Provádění vhodných protirojových opatření (např. tvorba oddělků)

* Začít včas zakrmovat v podletí, což omezí loupeže jako jednu z cest šíření nákazy

* Pravidelné sledování nákazové situace v okolí stanoviště (v doletové vzdálenosti pro včely)

* Potřeba spolupráce mezi chovateli, hledání společných řešení, která mohou nákazu řešit účinněji

* Utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev jako potencionálních zdrojů nákazy

* Nepřekračovat úživnou kapacitu lokality vysokou koncentrací včelstev na stanovišti a usilovat o rovnoměrné rozmístění stanovišť v krajině zejména při kočování

Příloha: MVO varroáza 2017 Č. j. SVS/2017/005393-G zde

Info Státní veterinární správy zde

Zveřejněno 26.3.2017


Boj proti varroáze: Nová léčiva zařazená do přílohy nařízení vlády č. 197/2005 Sb.
Byla schválena nová léčiva, na která je možno získat dotaci v rámci včelařských eurodotací. Prostředky APITRAZ a OXUVAR byly odsouhlaseny SVS ČR jako prostředky evidované pod bodem č. 10, přílohy č. 2, části B nařízení vlády č. 197/2005 Sb. - viz příložená zařazení léčiv.

Veškeré formuláře k 197/2005 Sb. naleznete zde

Zveřejněno 21.3.2017

 

Hradecké Divadlo Drak založí na střeše včelstvo, herci se těší na městský med

V budově Labyrintu Divadla Drak a Mezinárodního institutu figurálního divadla v Hradci Králové se odehraje skutečné i metaforické otevření Včelího domu. Divadelní včely se tak pustí do výroby prvního medu.

Fenomén městského včelařství je již v tuzemsku delší dobu na vzestupu.

Celý článek portálu Hradec Králové city.cz naleznete zde

Zveřejněno 19.3.2017

 

Nejnebezpečnější profese? I včelař. To poslanci jsou v bezpečí

Mezi nejnebezpečnější povolání patří kaskadér, vrcholový sportovec, voják, pyrotechnik, ale i včelař. Naopak nejméně se mohou obávat úrazu například politici. Vyplývá to ze statistik rizikovosti profesí, které sestavují pojišťovny pro stanovení pojistného. Některé profese, jako jsou krotitel divoké zvěře či potápěč, pojišťovny pojistí jen velmi zřídka.

Při práci se zvířaty záleží na tom, o jak velkého a nebezpečného živočicha jde. Jako nejméně spolehliví jsou hodnoceni koně. Do této rizikové skupiny jsou zařazováni i včelaři.

Celý článek portálu Týden.cz naleznete zde

Zveřejněno 5.3.2017

Příroda kolem nás úvod

letošní zima se nám předvedla v plné síle a kráse tak, jak to umí jen ona, ale většina milovníků přírody s nedočkavostí vyhlíží jaro. Abychom Vám čekání zpříjemnili, připravili jsme pro Vás další ročník přírodovědné soutěže, na kterém se společně podílejí ČSV, z. s. spolu s partnery ČMMJ, z. s., ČRS, z. s., ČZS, z. s. a ČSCH, z. s., organizátorem je i v letošním roce SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky.

Koncept korespondenční soutěže jsme opustili a řešení otázek je možné pouze v elektronické podobě. Vzhledem k přehlednosti a objektivitě při vyhodnocování výsledků doufáme, že i Vám, soutěžícím tato podoba vyhovuje.

Zúčastnit se mohou všichni mladí lidé, kteří mají rádi přírodu a v letošním roce dovrší nejvýše 16 let. Soutěž bude probíhat v období od 1. března do 25. dubna 2017. Odkaz na soutěžní otázky naleznete v časopisech a na webových stránkách jednotlivých svazů a na webu SOUV – VVC Nasavrky, a to www.souvnasavrky.cz/elektronicka-soutez

Kompletní podmínky soutěže naleznete v časopise Včelařství 3/2017 a zde

Soutěž na stránkách na SOUV-VVC, o.p.s. naleznete zde

Zveřejněno 3.3.2017

 
Rychlá navigace:
otravy  Změna názvů ZO a OO Veřejné zakázky

Časopis včelařství

Podívejte se na aktuální číslo odborného časopisu

Odborné včelařské překlady 2016 / 1

 
Podívejte se na obsah aktuálního vydání Odborných včelařských překladů 2016/1. Včelařské překlady obsahují zajímavé články ze zahraničních včelařských časopisů.

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2015  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo