Český svaz včelařů

Český svaz včelařů, z. s.

Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!

Začínáme včelařit Fotosoutěž Evropské dotace 197Oběžník 1/2016

 

 

O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ

Přiznejme si, že povědomí o včelách a včelařství mezi  dětmi a mládeží není na takové úrovni, jakou bychom si přáli. O to více je potřeba oceňovat práci cca 220 včelařů, kteří se věnují péči o mladé včelaříky vedením včelařského kroužku.

Význam těchto kroužků není nedocenitelný pouze tím, že vychovávají budoucí nové včelaře, ale svými akcemi a aktivitami významně rozšiřují informovanost o včelách a včelařství ve svém okolí. Je potěšující, že ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka oceňuje právě tento význam každoročním vyhlášením soutěže O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ.

Celý text Komise pro práci s mládeží ČSV a fotografii poháru naleznete zde

Zveřejněno 21.1.2017

 

Spotřeba medu v ČR roste

Český statistický úřad vydal 8. prosince 2016 publikaci Spotřeba potravin v roce 2015. Spotřeba jednotlivých položek u potravin a nápojů byla propočítána jako průměr na jednoho obyvatele České republiky, přičemž střední stav obyvatelstva k 1.7. v letech 2006-2015 se pohybuje od 10 266 000 až 10 543 000.

Přiložená tabulka spotřeby potravin a nealkoholických nápojů na obyvatele za rok 2015 ukazuje nejprve pozvolný nárůst spotřeby medu – od r. 2007 (0,5 kg) po rok 2014 (0,7 kg) a pak v roce 2015 poměrně velký skok na 1 kg.

Pro nás včelaře je samozřejmě potěšitelnou zprávou, že se med čím dál více stává pevnou součástí jídelníčku občanů ČR.

Spotřeba medu za rok 2015 - tabulka

Zveřejněno 20.1.2016

 

Formuláře - Evropské dotace dle nařízení vlády č. 197/2005 Sb.

Aktualizované formuláře k dotacím naleznete zde

Zveřejněno 19.1.2016

 

Jednání Okresního výboru Jeseník se konalo v pátek 13.1.

Nevypadalo to dobře, pátek a ještě k tomu 13., počasí nic moc a cesta z Prahy do Jeseníku skoro 4 hodiny. Ale slíbila jsem svou účast, tak jsem dorazila.

Děkuji jesenickým včelařům za milé přijetí, za to, že se s problémy tak perou a že mě pozvali, aby slyšeli i „druhou stranu“.

Celý text předsedkyně a fotogalerii z akce naleznete zde

Mgr. Jarmila Machová

Zveřejněno 18.1.2016

 

Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou)

naleznete spolu s plným zněním metodiky zde

Zveřejněno 10.1.2016

 

Expozice kolečského Muzea včelařství se rozrůstá

Koleč (Kladensko) - Expozice v Muzeu včelařství v Kolči na Kladensku se rozrůstá. Lidé k vystavení nabízejí různé pomůcky včelařů, ale například i medomet. ČTK to řekla předsedkyně správní rady Nadačního fondu Koleč Magdalena Jakubíčková.

V muzeu, které začalo fungovat loni v srpnu v západním křídle kolečského zámku, je k vidění řada včelařských potřeb, úlů, literatury, fotografií i dokumentárních filmů. Zajímavostí je expozice o včelařství v Norsku.

V Kolči sídlila firma Švarc, která začala v 19. století vyrábět takzvané úly budečáky, pojmenované zřejmě podle nedalekého hradiště Budeč. V minulosti je používala velká část včelařů po celé republice. Právě z tohoto období řada exponátů pochází. V regionu bývala také významná včelařská oblast, chov včel na některých místech v okolí pokračuje i v současnosti.

Celý článek portálu ČTK naleznete zde

Zveřejněno 8.1.2016

 

Dotace na VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ v roce 2017

V Praze dne 5. ledna 2017 - Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2017 na dotace na včelařská opatření.

Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1102 ze dne 5. července 2016 a v souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 činí v roce 2017 příspěvek Unie  na  provádění  opatření  na  podporu  včelařství  v rámci  Českého  včelařského  programu 1 250 510 EUR.

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít tak činí 67 580 061 Kč.

Pro stanovení celkové finanční částky v Kč, byl v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 užit směnný kurz ECB ze dne 30. 12. 2016 ve výši 27,021 CZK/EUR.


Ing. Michal Barbuš, v.r.
Vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Zveřejněno 6.1.2017


 
Důležité upozornění!
V příloze časopisu Včelařství č. 1/2017 došlo v části "Vyplňování formulářů" k chybě.

Správné znění:

Termín podání všech požadavků na jednotlivá opatření je do 15. května 2017 - tj. doručení na sekretariát RV ČSV, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1.

Termín pro doložení všech dokladů (k uplatněnému požadavku) k jednotlivým opatřením je do 15. července 2017 - tj. doručení na sekretariát RV ČSV, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1.

Zveřejněno 6.1.2017

Med od českých včelařů je bezpečný a kvalitní, ukázala mimořádná kontrolní akce SVS

Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila v průběhu druhého pololetí loňského roku mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na významné tuzemské včelaře – producenty medu. V rámci akce bylo odebráno 72 vzorků medu. Všechny vzorky byly podrobeny smyslovému posouzení v laboratoři. V případech, kde včelař v průběhu roku použil léčiva k ošetření včelstev, se zjišťovalo, zda med neobsahuje rezidua těchto látek. Mimo to byly některé vzorky analyzovány na přítomnost reziduí antibiotik. Všechny posouzené a vyšetřené medy vyhověly ve všech sledovaných parametrech. Na základě zjištění z kontrolní akce lze konstatovat, že med od tuzemských včelařů je bezpečný a odpovídá také kvalitativním požadavkům na tuto komoditu.

Celý text portálu Ministerstva zemědělství AGRIS.cz naleznete zde

Zveřejněno 2.1.2017

 

Čerpání včelařských dotací 2016 opět na 100% 

Státní zemědělský intervenční fond úspěšně ukončil administraci posledního roku dalšího tříletého včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období let 2014 až 2016. Letošní 14. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Dotace poskytuje Státní zemědělský intervenční fond chovatelům včel prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s., a týká se 5-ti různých opatření. Dotace jsou financovány z 50% z prostředků EU a z 50 % z prostředků rozpočtu ČR.

Na včelařská opatření byla na účet ČSV, z.s. ke dni 14. 10. 2016 zaslána částka 62 934 tis. Kč, což odpovídá 100 % alokovaných finančních prostředků pro rok 2016.

Celý text Státního zemědělského intervenčního fondu naleznete zde

Zveřejněno 2.1.2017

Obsah lednového čísla časopisu Včelařství naleznete zde

úvodka 01-2017

Zveřejněno 2.1.2016

 

Rozpracování hlavních směrů činností schválených X. sjezdem ČSV, z.s. naleznete zde

Zveřejněno 29.12.2016

 

Ministerstvo zemědělství již třetím rokem bude pořádat Medové snídaně pro mateřské a první stupeň základních škol

Děti v rámci projektu dostanou k snídani chléb s máslem a medem. Během snídaně absolvují zábavně-naučnou přenášku, kterou zajišťují odborníci z řad Českého svazu včelařů. Lektoři budou mít připravený program pro ZŠ v délce jedné vyučovací hodiny, pro MŠ pak v délce 20 min. V každé škole či školce může být realizováno více snídaní v jeden den s tím, že program však může trvat maximálně do 10:00. U škol či školek, které přihlásí do projektu vícero tříd, může akce probíhat i v průběhu několika dní.

Cílem projektu je v mateřských školách a na prvním stupni základních škol podporovat zdravý životní styl, do něhož snídaně jednoznačně patří. Dále propagovat kvalitní potraviny, především med, jako potravinu přírodního charakteru, a konečně seznámit děti s významem včel a procesem tvorby medu.

Celý článek portálu Ministerstva zemědělství AGRIS naleznete zde

Zveřejněno 22.12.2016

Poděkování komise pro mládež

Vážení vedoucí KVM a milí přátelé,

pomalu končí rok 2016 a tak mi dovolte, abych Vám jménem členů komise pro mládež Českého svazu včelařů, z.s. poděkoval za Vaši celoroční obětavou a nedocenitelnou práci. K dnešnímu dni evidujeme v České republice 212 včelařských kroužků mládeže (VKM) ve kterých se staráte o 1.871 mladých zájemců o včelařství. Děkujeme Vám nejenom za stovky hodin, které věnujete členům svých kroužků, ale i za mnoho dalších akcí zaměřených na „nevčelařskou“ veřejnost, které pomáháte organizovat (besedy, přednášky, výstavy, veřejné ukázky včelaření, atd.). Také díky Vaší pomoci proběhly v letošním roce i některé celostátní a dokonce mezinárodní akce a aktivity – např. oblastní kola vědomostní včelařské soutěže Zlatá včela, finále soutěže ZV v Nasavrkách, Mezinárodní setkání včelařské mládeže IMYB 2016 v Praze, celostátní akce Ministerstva zemědělství MEDOVÉ SNÍDANĚ, celostátní setkání VKM Rojení 2016 Palkovické Hůrky, včelařský tábor v Chlebovicích, letní táborová škola v Nasavrkách. Významnou měrou jste se také díky své práci s mládeží podíleli na kladném vnímání včelařů a včelařské organizace v očích veřejnosti v místech svého působení i regionálním či celostátním měřítku.

Do nového roku 2017 Vám přejeme pevné zdraví a hodně sil do další nelehké péče o náš včelařský dorost.

Jiří Cafourek – předseda komise pro mládež ČSV, z.s.

a členové komise pro mládež ČSV, z.s. – Ing. Petr Stibor, Jiří Cabalka, doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc., Veronika Šebková, Marcela Malíšková, Marie Knödlová, Mgr. Josef Macků, RNDr. Jiří Píza, Rudolf Vlkovič, Oldřich Koubek, Ing. Nikola Grӓtzová, Bc. Iveta Mrázková.

Evidované kroužky mládeže

Zveřejněno 18.12.2016

 

Oběžník č. 4/2016

V dokumentech, podkategorii Oběžníky nově naleznete oběžník č. 4/2016, který obsahuje:
I.    Informace o zveřejňování hospodaření ZO a OO ČSV
II.   Informace o získání přístupu do portálu Farmář
III.  Sídlo pobočného spolku
IV.  Důležitá upozornění
     • Vyšetření měli na Varroázu a MVP
     • Jak zadávat úmrtí do CIS
     • Nabídka k internetové prezentaci
Oběžník naleznete zde
Zveřejněno 15.12.2016

 

Aktualizace žádostí (chov matek)

V kategorii Chovatelství, podkategorie Chov matek - dokumenty (zde) naleznete následující aktualizované žádosti na rok 2017:

  • Žádost o udělení - Osvědčení o vyšším šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu
  • Žádost o udělení - Osvědčení o rozmnožovacím chovu uznaného šlechtitelského programu
Zveřejněno 15.12.2016

 

Včelaři letos nahlásili veterinářům přes 500 otrávených včelstev

Veterinářům letos včelaři nahlásili otravy u 507 včelstev, proti loňsku o 70 procent více. Problémy mělo 41 chovatelů včel, loni jich bylo 32. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Pejchal. Průkazných případů, kdy šlo o použití přípravků na ochranu rostlin, je letos zatím pět, postiženo bylo 164 včelstev. Podle předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmily Machové se včelaři od zemědělců finančního odškodnění za úhyny způsobené postřiky většinou nedočkají.

"Zdaleka ne u každého podezření na otravu se následně prokáže jako zdroj postřik aplikovaný zemědělci," uvedl Pejchal. Loni se prokázala souvislost mezi postřiky a úhynem včel v osmi případech u 15 včelařů a 161 včelstev. "U letošních čísel se jedná o předběžná data. U některých případů se totiž ještě dokončuje šetření," dodal mluvčí. Definitivní data budou zveřejněna v prvním čtvrtletí příštího roku spolu s mapou otrav.

Celý text portálu Agris naleznete zde

Zveřejněno 13.12.2016

 

Včelaři darovali příbramským dětem přes 50 kg medu

Příbramské mateřské školy a jesličky letos pro své děti dostaly od Českého svazu včelařů 52,5 kg medu. Med při jeho letošním slavnostním předání v Mateřské škole 28. října převzaly minulý týden ředitelky příbramských mateřských škol, speciální školy a městských jeslí z rukou zástupců Českého svazu včelařů Ing. Antonína Volka a Ing. Františka Trávníčka.

Během spolupráce od roku 2002 darovali včelaři již přes tunu medu.

Celý článek z portalu pribram.cz naleznete zde

Zveřejněno 12.12.2016

 

VČELAŘSKÝ PLES

V sobotu 10. prosince 2016 se v pražském sále Kongrsového centra uskutečnil již osmý ročník Společenského setkání přátel včelařů.

Kroužek včelařské mládeže VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI se svým zřizovatelem humanitárním sdružením PROTEBE  do Prahy tradičně před vánočními svátky pozívají své včelařské přátele z různých částí republiky. Mezi dvoustovkou účastníků byli například včelaři z Rousínova, Brna, Chrudimi, Mostu, Nového Města pod Smrkem. Letos se mezi hosty objevila také předsedkyně Českého svazu včelařů Mgr. Jarmila Machová, zástupce Ministerstva zemědělství, nebo zástupce Magistrátu hl. města Prahy.

Celý text Jiřího Cafourka (vedoucí VKM VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI) a fotogalerii z akce naleznete zde

Zveřejněno 12.12.2016

 

Medový večer proběhl tradičně v Parlamentu

Stalo se již tradicí, že každý rok před Vánocemi organizuje Český svaz včelařů v prostorách Parlamentu Poslanecké sněmovny setkání s členy Zemědělského výboru PPS a státní správy na úrovni ministerstev. Tuto tradici „Medových večerů“, která se již počítá na desítky let, založil bývalý poslanec, předseda ČSV a čestný člen ČSV Ing. Josef Mandík jako akt poděkování svazu za pomoc a spolupráci, kterou nám vždy zemědělský výbor poskytoval. V úvodu večera právě jemu v souvislosti s jeho nedávným úmrtím patřila tichá vzpomínka.

Celý text předsedkyně a fotogalerii naleznete zde

Zveřejněno 9.1.2016

Přípravy na IMYB 2017 v Anglii jsou v plném proudu!

Rok 2017 se blíží mílovými kroky a spolu s ním i další ročník Mezinárodního setkání mladých včelařů – IMYB. Není proto divu, že angličtí organizátoři společně se spolkem ICYB - International Centre for Young Beekeepers již usilovně pracují na jeho přípravě. V pořadí již osmý ročník Mezinárodního setkání mladých včelařů se bude konat ve dnech 6.-9.7.2017 v anglickém městečku Marlborough.

Na základě pozvání spolku ICYB navštívili Prahu ve dnech 23.-27.11.2016 organizátoři IMYB 2017 v Anglii Ian Homer a Ruth Homer. Po dobu pěti dní probíhala důkladná konzultace a výměna zkušeností tak, aby se zajistil zdárný průběh dalšího ročníku tohoto setkání.

Angličtí organizátoři vybrali pro konání IMYB 2017 Marlborough, malebné městečko s bohatou historií, které má přibližně 8 000 obyvatel a nachází se 120 km západně od Londýna. Soutěž pak proběhne v uzavřeném areálu tamější školy Marlborough College, ve kterém se nachází řada místností pro konání akcí a výuky, jídelna, krytý plavecký bazén a další sportovní zázemí, ale i moderní ubytovna (viz http://www.marlboroughcollege.org/).

Celý článek naleznete zde

Zveřejněno 8.12.2016

 

Zlínský kraj podpoří až stovku včelařů, z rozpočtu uvolní milion korun

O finanční pomoc si mohou říct začínající i stávající včelaři, a to v rámci programu nazvaného Podpora včelařství ve Zlínském kraji. V příštím roce z něj může být podpořeno až 100 včelařů ze Zlínského kraje celkovou částkou milion korun. Rámec programu bude ještě v prosinci schvalovat krajské zastupitelstvo.

Dotace jsou určeny jak na pořízení základního (povinného) vybavení, tedy tří až šesti kusů nástavkových úlů s varroa dnem a rámkových přířezů nebo rámků, tak na zakoupení doporučeného vybavení – včelařského kuřáku, rojáčku, rozpěráku nebo včelařského drátku.

Celý článek portálu zlin.cz naleznete zde

Zveřejněno 3.12.2016

Aktualizace statutů, řádů a směrnic

Průběžně dochází k aktualizaci statůtů, řádů a směrnice Českého svazu včelařů, z.s.

Nově byly aktualizovány:

  • Chovatelský řád ČSV
  • Statut svépomocného fondu
  • Jednací řád ČSV
  • Zásady oceňování majetku
  • Etický kodex funkcionáře ČSV

Statuty, řády a směrnice naleznete zde

Zveřejněno 30.11.2016

Čakovští včelaři chystají po letech ples

Upozorňují na kvality českého medu a jeho význam pro zdraví, vysazují aleje ovocných stromů a také chystají po letech obnovu včelařského plesu. To vše patří z Základní organizaci Českého svazu včelařů Čakov, která byla založena už v roce 1925.

Na čtyři sta včelstev, o které se chovatelé sdružení v čakovské organizaci starají, je domovem nejen v Čakově, ale také v Čakovci, Holubovské Baště, Jankově, Holašovicích, Záboří, Lipanovicích, Strýčicích nebo Radošovicích.

V lednu chtějí Čakovští obnovit tradici svých plesů. Do Holašovic pozvou zájemce na 7. ledna.

Celý článek Českobudějovického deníku naleznete zde

Zveřejněno 29.11.2016

 

O víkendu proběhlo podzimní zasedání Republikového výboru ČSV

Po třech měsících se v Nasavrkách opět sešli členové Republikového výboru ČSV, aby projednali a schválili pravidelné body programu, naléhavé záležitosti a také, aby načerpali informace o tom, co se za tři měsíce v činnosti svazu podařilo nebo nepodařilo.

V úvodu členové uctili minutou ticha úmrtí čestného člena svazu a bývalého mnoholetého předsedy ČSV Ing. Josefa Mandíka. Následovalo blahopřání jubilantům z řad členů RV, kteří své kulatiny oslavili od srpnového zasedání nebo ještě do konce listopadu oslaví.

Jednání RV se neslo v konstruktivním duchu. Mimo jiné byl schválen rozpočet na rok 2017, plán práce na rok 2017 a byly schváleny i další směrnice svazu, které prošly revizí. Padla také důležitá rozhodnutí ve věci činnosti společnosti Včelpo, s.r.o.

Celý text předsedkyně a usnesení naleznete zde

Zveřejněno 21.11.2016

 

V sekci Dotace naleznete nově Oběžník č. 3/2016který obsahuje:

I.     Informace o výši schválené dotace 1.D v roce 2016

II.    Postup provedení vyúčtování 5% z přiznané dotace 1.D na rok 2016 - administrace dotace
Zeřejněno 16.11.2016

Dne 14.11. byla provedena platba dotace 1.D ze strany ČSV na účty ZO a OO

Zveřejněno 15.11.2016

 

DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ADMINISTRACI VČELAŘSKÝCH „EURODOTACÍ“ PRO VČELAŘSKÝ ROK 2016/2017 PODLE NV Č. 197/2005 SB. VE ZNĚNÍ NOVELY Č. 237/2016 naleznete zde

Zveřejněno 25.10.2016

 
Rychlá navigace:
otravy  Změna názvů ZO a OO Veřejné zakázky

Časopis včelařství

Podívejte se na aktuální číslo odborného časopisu

Odborné včelařské překlady 2016 / 1

 
Podívejte se na obsah aktuálního vydání Odborných včelařských překladů 2016/1. Včelařské překlady obsahují zajímavé články ze zahraničních včelařských časopisů.

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2015  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo