Český svaz včelařů

Český svaz včelařů, z. s.

Vyhledávání v obsahu webu:
Chcete být v obraze? Zaregistrujte se zdarma
k odběru novinek!

Začínáme včelařit Fotosoutěž Evropské dotace 197Oběžník 1/2016

 

Prezident podepsal novelu plemenářského zákona

Povinnosti účastníků plemenářského programu zpřesňuje novela, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu dnes informoval Hrad. Norma mimo jiné stanoví, že k plemenitbě včel bude moci být využívána včela medonosná kraňská, která je původem ze Slovinska.

Novela mimo jiné stanoví podmínky pro zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete, chovatelského sdružení a genobanky do programu a podmínky pro změnu nebo zrušení těchto rozhodnutí. Změny mají podle ministerstva zemědělství zajistit garanci programu za zachování biologické rozmanitosti v zemědělství u vybraných plemen a druhů zvířat. Ministerstvo má podle nynějších pravidel současně zařazovat do programu jedním rozhodnutím vlastníka, chovatele i zvíře, a to na pět let. V praxi to ale nefunguje, důvodem jsou výměny zvířat mezi jejich majiteli nebo krátký reprodukční cyklus drobných hospodářských zvířat.

Celý text z portálu Zemědělec.cz naleznete zde

Zveřejněno 20.2.2017

 

Novela zákona o invazivních druzích jde k ledu, nelíbila se včelařům, myslivcům ani zahrádkářům

Novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která vymezuje nepůvodní invazivní druhy v Česku, ministerstvo životního prostředí (MŽP) do říjnových voleb už nestihne.

Zástupci spolků myslivců, rybářů, zahrádkářů, lesníků a včelařů se v souvislosti s novelou obávali, že by stát mohl na seznam napsat i druhy, které jsou rozšířené a ekonomicky důležité, například akáty.

Celý článek z portálu EuroZprávy.cz naleznete zde

Zveřejněno 19.2.2017

 

Včelaři teď sbírají měl a testují včelstva

Nasavrky – Tvrdší zimu by včely měly přestát bez potíží. V tomto období včelaři do laboratoří odevzdávají vzorky zimní měli z úlů.

Měl je odpad na dně úlu, vytvářený činností včel při budování a ošetřování plástů. Tvoří ho zbytky voskových víček a veškeré biologické zbytky z včelstva včetně mrtvých včel.

Podle množství a tvaru spadané měli lze nyní odhadnout sílu přezimujícího včelstva. Smetená měl se posílá do laboratoře k vyšetření a stanovení míry napadení roztočem, který způsobuje onemocnění varroázou.

Celá článek Chrudimského deníku naleznete zde

Zveřejněno 18.2.2017

 

Milé přerušení jednání předsednictva

Jak již avizovaly články v posledních číslech Včelařství, oslavil bývalý předseda Českého svazu včelařů Mgr. Luděk Sojka v lednu své 70. narozeniny. Pozvali jsme jej do sídla svazu, abychom jednak popřáli do dalších let zdraví, spokojenost a radost ze včelaření, ale také na krátké zastavení a zavzpomínání na léta, kdy předsedoval svazu.

Za svou dlouholetou funkcionářskou činnost jej PRV navrhlo na druhé nejvyšší vyznamenání ve svazu – Za zásluhy o včelařství, které uděluje Republikový výbor ČSV. Bohužel technika zklamala a fotodokumentace tohoto setkání je až na dva obrázky nepoužitelná. Napravíme to na březnovém zasedání RV ČSV, kam samozřejmě Mgr. Luďka Sojku pozveme.

DSC_0828Sojka 2

Autor textu: Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně

Zveřejněno 15.2.2017

 

VČELAŘÍCI ani v zimě nezahálejí

V rámci projektu ROJENÍ-SWARMING proběhlo natáčení dalších dvou dílů videoseriálu „VČELAŘÍCI“.  Několik dětských členů včelařských kroužků z Cerhovic, Rakovníka a Dvora Králové nad Labem se pod vedením svých „filmových vedoucích“ (Veronika Šebková, Maruška Machačová a Pavel Dostalík) učili vyrábět a zdobit medové perníčky, nebo předváděli, jak ve svých kroužcích učí například anatomii včel. Oba díly imitovaly zimní schůzky včelařských kroužků a všichni „herci“ se již těší na natáčení pokračujících jarních a letních dílů.

Článek a fotogalerii Jiřího Cafourka naleznete zde

Zveřejněno 13.2.2017

 

Včelaři se umí bavit

Zima není jen ve znamení výročních schůzí, ale také včelařských plesů. Tuto tradici si drží stovky našich základních a okresních organizací.

V pátek 10. února proběhl již 21. Včelařský ples Okresní organizace ČSV Náchod. Tentokrát v Novém Městě nad Metují.

Celý článek předsedkyně a fotogalerii z akce naleznete zde

Zveřejněno 12.2.2017

 

Výroční schůze základních organizací jsou v plném proudu

Rok 2016 je za námi, je čas hodnotit, jaký byl. A to se odehrává na výročních schůzích našich základních organizací. V těchto zimních měsících je jejich čas. Od začátku roku jsem jich absolvovala několik a každá byla jiná. Jiná co do velikosti organizace, co do problémů, které musí řešit (někde se potýkají s morem včelího plodu, někde s nedostatkem funkcionářů, někde vázne organizace léčení proti varroáze, někde CIS). Jedno však měly všechny společné. Zájem pracovat pro včelařství a své členy, problémy řešit a svou organizaci udržet.

Celý článek předsedkyně a fotogalerie z návštěv výročních schůzí ZO naleznete zde

Zveřejněno 7.2.2017

 

Brněnští vědci popsali strukturu virů napadajících včely

Strukturu několika včelích virů, které ohrožují populace tohoto hmyzu, popsal tým vědců z institutu CEITEC Masarykovy univerzity vedený Pavlem Plevkou. Odborníkům se jako prvním podařilo popsat viry až na úroveň atomů a sledovali také změny ve struktuře virů při infikování buněk. Jejich práci publikoval prestižní časopis PNAS. Znalost struktury virů může pomoci při hledání možností, jak virové nákazy u včel omezit. Informovala o tom Masarykova univerzita.

Celý článek z portálu Ekolist.cz naleznete zde

Zveřejněno 3.2.2017

 

Krajské dotace

Aktualizované informace o krajských dotacích naleznete zde

Zveřejněno 3.2.2017

 

2000 let starý med z egyptských hrobek se dá jíst i dnes. Má věčnou trvanlivost

Dnešní archeologové při vykopávkách ve starých egyptských hrobkách často nalézají mezi jinými artefakty také nádoby s medem, které jsou tisíce let staré, a přesto chutnají výtečně i dnes. Pro vědce jsou důkazem zázračných vlastností medu a jeho prakticky věčné trvanlivosti.

Mnoho lidí udivuje, že med nepodléhá zkáze, když přece bakterie milují cukr. Med sice obsahuje jednoduché cukry, ale jeho chemické složení nedovolí bakteriím v něm přežívat. V prvé řadě je to dáno jeho velmi nízkým obsahem vody (mezi 14 až 18 procenty). „Med má ve svém přirozeném stavu velmi nízkou vlhkost. Velmi málo bakterií a mikroorganismů je schopno v takovém prostředí přežít, jednoduše zahynou. 

Celý článek z webu extrastory.cz naleznete zde

Zveřejněno 2.2.2016

 

Jaké jsou nejzákladnější principy konstrukce úlu? 

Aby nedocházelo při zásazích do úlového prostoru k mačkání včel a včelařům se snadno a rychle pracovalo s plásty, je nutné především ctít zákonitosti včelí mezery. V prostoru mimo plodové těleso včely mezeru menší 5-6 mm při úlové stěně tmelí propolisem a širší než 8 mm prostavují především při snůšce dílem z vosku. Obojí stěžuje výrazně manipulaci s plásty.

Celý článek Dr. Ing. Františka Kamlera neleznete zde

Zveřejněno 30.1.2017

 

Včelařské dotace krok za krokem 

Příručku pro chovatele naleznete v kategorii Dotace nebo přímo zde

Zveřejněno 27.1.2017

 

Formuláře - Evropské dotace dle nařízení vlády č. 197/2005 Sb.

Aktualizované formuláře k dotacím naleznete zde

Zveřejněno 19.1.2016

 

Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou)

naleznete spolu s plným zněním metodiky zde

Zveřejněno 10.1.2016

 

Dotace na VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ v roce 2017

V Praze dne 5. ledna 2017 - Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2017 na dotace na včelařská opatření.

Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1102 ze dne 5. července 2016 a v souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 činí v roce 2017 příspěvek Unie  na  provádění  opatření  na  podporu  včelařství  v rámci  Českého  včelařského  programu 1 250 510 EUR.

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít tak činí 67 580 061 Kč.

Pro stanovení celkové finanční částky v Kč, byl v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 užit směnný kurz ECB ze dne 30. 12. 2016 ve výši 27,021 CZK/EUR.


Ing. Michal Barbuš, v.r.
Vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Zveřejněno 6.1.2017


 
Důležité upozornění!
V příloze časopisu Včelařství č. 1/2017 došlo v části "Vyplňování formulářů" k chybě.

Správné znění:

Termín podání všech požadavků na jednotlivá opatření je do 15. května 2017 - tj. doručení na sekretariát RV ČSV, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1.

Termín pro doložení všech dokladů (k uplatněnému požadavku) k jednotlivým opatřením je do 15. července 2017 - tj. doručení na sekretariát RV ČSV, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1.

Zveřejněno 6.1.2017

 

Med od českých včelařů je bezpečný a kvalitní, ukázala mimořádná kontrolní akce SVS

Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila v průběhu druhého pololetí loňského roku mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na významné tuzemské včelaře – producenty medu. V rámci akce bylo odebráno 72 vzorků medu. Všechny vzorky byly podrobeny smyslovému posouzení v laboratoři. V případech, kde včelař v průběhu roku použil léčiva k ošetření včelstev, se zjišťovalo, zda med neobsahuje rezidua těchto látek. Mimo to byly některé vzorky analyzovány na přítomnost reziduí antibiotik. Všechny posouzené a vyšetřené medy vyhověly ve všech sledovaných parametrech. Na základě zjištění z kontrolní akce lze konstatovat, že med od tuzemských včelařů je bezpečný a odpovídá také kvalitativním požadavkům na tuto komoditu.

Celý text portálu Ministerstva zemědělství AGRIS.cz naleznete zde

Zveřejněno 2.1.2017

 

Rozpracování hlavních směrů činností schválených X. sjezdem ČSV, z.s. naleznete zde

Zveřejněno 29.12.2016

 

DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ADMINISTRACI VČELAŘSKÝCH „EURODOTACÍ“ PRO VČELAŘSKÝ ROK 2016/2017 PODLE NV Č. 197/2005 SB. VE ZNĚNÍ NOVELY Č. 237/2016 naleznete zde

Zveřejněno 25.10.2016

 

 
Rychlá navigace:
otravy  Změna názvů ZO a OO Veřejné zakázky

Časopis včelařství

Podívejte se na aktuální číslo odborného časopisu

Odborné včelařské překlady 2016 / 1

 
Podívejte se na obsah aktuálního vydání Odborných včelařských překladů 2016/1. Včelařské překlady obsahují zajímavé články ze zahraničních včelařských časopisů.

Poznejte včelařství

Přečtěte si o včelách, jejich chovu a o všem, co s tím souvisí.

© 2011-2015  |  Český svaz včelařů, z. s.  |  Sídlo: Křemencova 8, 115 24 Praha 1  | IČ 00443239 | DIČ CZ 00443239  | Český svaz včelařů, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 707 |  +420 224 934 082  |   info@vcelarstvi.cz                                                                                                              

  FacebookLinkedIntwitter-logo